Skip to main content

Sociaal Domein

De complexiteit van de vraagstukken in het sociaal domein wordt steeds groter. De problematiek en vraagstukken worden naast complexer ook omvangrijker en beperken zich niet meer enkel tot het sociaal domein. Het domeinoverstijgend werken krijgt daardoor een steeds prominentere rol en verbindend handelen wordt steeds belangrijker.
Daarom neemt MB-ALL een actievere benadering tot het sociaal domein op zich. MB-ALL biedt professionals en oplossingen aan die kunnen ontzorgen bij de verantwoordelijkheden en taken die op de schouders van de gemeente rusten op gebied van Participatie, Wmo en Jeugdzorg. MB-ALL heeft kennis en ervaring met domeinoverstijgend werken en is de verbindende factor tussen verschillende domeinen. Dit doen wij op een kwalitatieve en flexibele manier om u optimaal te ondersteunen in uw wensen en behoeften.

  • (Strategisch) Beleid opstellen en actualiseren op basis van de laatste trends en geldende wet- en regelgeving binnen het sociaal domein;
  • Voorzien in extra personele capaciteit;
  • Bestuurlijk advies aan college van B&W;
  • Ondersteuning en implementatie uitvoeringsprogramma’s, zoals IZA en GALA;
  • Domein overstijgend werken;
  • Advies en uitvoering op thema’s, zoals OGGZ;
  • Inrichten ketensamenwerking en coördineren interne en externe samenwerking;
  • Keten- en procesregie in casuïstiek;
  • Assistentie bij, of inrichten van best practices van de VNG.

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van het Sociaal Domein

Wij zijn expert op het gebied van toezicht en handhaving. MB-ALL levert advies, beleid en ondersteuning op tactisch en strategisch niveau, nu ook op het gebied van het sociaal domein; we hebben de juiste kennis én de juiste mensen in huis om u te ondersteunen. Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis.

Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, GGD’s, veiligheidsregio’s en landelijke (semi) overheidsinstellingen. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Yorben van Dortmont

Accountmanager

Bel of WhatsApp:  06-82966218