Skip to main content

Strategie, beleid en advies

Het maken van strategische beleidskeuzes, het stellen van de juiste doelen en het realiseren van een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen zijn cruciaal om als gemeente succesvol te zijn. Daar helpen we u graag bij. Onze strategisch adviseurs hebben jarenlange ervaring binnen de domeinen veiligheid en fysieke leefomgeving en staan met beiden benen in de praktijk.

Of het nu gaat om ondermijnende criminele activiteiten, de Omgevingswet, vergunningen, toezicht en handhaving of vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening: onze adviseurs kennen het werkveld door en door. Zij adviseren besturen, realiseren afdelingsoverstijgende samenwerkingen en leggen de verbinding tussen uw doelen en de belangen van inwoners en ondernemers. Samen met u achterhalen ze eerst de vraag achter de vraag, bepalen de koers en stellen vervolgens prioriteiten. Ook in de uitvoering kunt u rekenen op de kennis en kunde van de experts van MB-ALL.

 • Strategisch adviseurs met veel ervaring in de domeinen veiligheid en fysieke leefomgeving.
 • Advies en beleid voor casuïstiek rondom vergunningen, toezicht en handhaving.
 • Inzetbaar op advies- en (eventueel) zelf aan tafel op detacheringsbasis.
 • Ook oplossingen buiten vaste samenwerkingsvormen om, denk aan o.a. coaching of gericht op toolkits.

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van veiligheid en fysieke leefomgeving

De strategisch adviseurs van MB-ALL zijn gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

 • Strategisch beleid ontwikkelen op het gebied van openbare orde en veiligheid.
 • Strategisch beleid ontwikkelen op het gebied van de fysieke leefomgeving (VTH en ruimtelijke ordening).
 • Adviseren van burgemeester en bestuur.
 • Inwonerparticipatie op het gebied van veiligheid- en leefbaarheidsvraagstukken.
 • Ketenregie en procesregie op veiligheidsthema’s.
 • Crisisbeheersing (denk aan asielopvang, coronacrisis).
 • Coaching on the job van adviseurs en projectleiders binnen uw organisatie.
 • Het duiden en vertalen van ontwikkelingen naar beleid en afdelingsoverstijgende samenwerkingen.
 • Beleid actualiseren op basis van de laatste trends en geldende wet- en regelgeving.
 • Het op lokaal en regionaal niveau voeren van diverse overleggen met de veiligheidsregio, politie, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en overige betrokken partijen.
 • Het (door)ontwikkelen van de governance structuur.

Maak kennis met onze Adviseurs

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.