Skip to main content

Hans Westhoven
Strategisch adviseur

Hans is strategisch adviseur en jurist met een brede expertise binnen het domein fysieke leefomgeving. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring opgebouwd in het werkveld van vergunningverlening, toezicht en handhaving en ruimtelijke ordening. Door zijn juridische achtergrond beschikt hij over veel vakinhoudelijke kennis. Als ervaren adviseur kan hij goed de gevolgen van strategische of beleidsmatige keuzes op de praktijk overzien.

“Als adviseur verplaats ik mij graag in de organisatie door de mensen, (bestuurlijke) cultuur en werkwijzen te leren kennen en te begrijpen. Die kennis gebruik ik om voor de organisatie het advies te geven dat het beste passend is en ook wordt gedragen.”