Skip to main content

Martijn Verstappen
Strategisch adviseur veiligheid

Martijn is strategisch adviseur met een brede inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid in met name de 75.000-gemeenten. Hij adviseert het lokaal bestuur op het gebied van strategie en beleid en is sterk in het verbinden van afdelingen en het vertalen van beleid naar de praktijk en visa versa. Martijn heeft ruime ervaring binnen het sociale- en fysieke veiligheidsdomein en de daarmee samenhangende beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening en infra.

“Binnen MB-ALL zet ik mijn kennis en ervaring in om collega-adviseurs te coachen, de strategische koers van organisaties te vertalen naar de dagelijkse praktijk binnen VTH en de kloof tussen overheid en inwoners te verkleinen door beleid en uitvoering beter op elkaar te laten aansluiten.”