Skip to main content

Verduurzaming

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen energielabel C of beter hebben, maar slechts 55% van de kantoren voldoet hieraan. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maant Nederlandse gemeenten achter de verduurzaming van het nederlandse zakelijke vastgoed aan te gaan.

Veel gemeenten zijn gestart met toezicht en handhaving, maar dat geldt niet voor alle gemeenten. Minister De Jonge deed na aankondiging van deze maatregel een oproep om actief toezicht en handhaving in te (blijven) zetten. Dit is van belang voor onder meer de verduurzaming van kantoren en voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

  • Ervaren juridisch adviseurs op het gebied van verduurzaming;
  • Kennis en ervaring in het opstellen en herschrijven van beleid;
  • Aanjagen en verbetering van de energielabels en de daadwerkelijke energielabel verplichting.

In de periode van 2020-2025 is door het Rijk voor gemeentes geld beschikbaar gesteld voor de handhaving van het verplichte C-label voor kantoren. Hoe het is gesteld per gemeente, kunt u zien op waarstaatjegemeente.nl. Informatie over de verplichting voor kantoren is hier te vinden op de website van het informatiepunt Leefomgeving.

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van verduurzaming

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

  • De juiste afhandeling van handhavingstaken en bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van verduurzaming;
  • Ervaring en advies met betrekking tot de wet energielabel C;
  • Juridisch advies op gebied van verduurzaming;
  • Een actueel uitvoeringsbeleid binnen uw omgevingsdienst/Regionale uitvoeringsdienst.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.
Kan uw gemeente ondersteuning gebruiken bij het handhaven van kantoren die niet minimaal energielabel C hebben? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Elizabeth Schuurman

Accountmanager

Bel of WhatsApp: 0682313101

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.