Vergunningverlening

Vergunningverlening biedt een belangrijke basis voor het regelen van situaties die zich niet laten vangen door algemene regels. Vergunningverleners zijn daarom geen toetsers, maar personen die een situatie op waarde schatten vanuit het doel waarvoor de vergunning in het leven is geroepen en de belangen van de aanvrager en de belangen van andere belanghebbenden afwegen. MB-ALL heeft juristen en adviseurs in huis die gespecialiseerd zijn in vergunningverlening. 

  • Tijdelijke ondersteuning op het gebied van vergunningverlening;
  • Adviseurs met de juiste kennis om uw processen te optimaliseren;
  • Ervaren vergunningverleners/ casemanagers wabo.
vergunningverlening mball
vergunningverlening mball

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening

Onze professionals zijn inzetbaar op detacherings- en projectbasis en gespecialiseerd in de volgende vraagstukken:

  • Evaluatie van uw vergunningverleningsproces;
  • (Her)ontwikkelen van uw vergunningverleningsproces;
  • Controleren van de volledigheid en juistheid van de inhoud van de vergunningsaanvragen die binnenkomen;
  • Procesbewaking;
  • Informeren van inwoners en bedrijven over de bouwregelgeving en verstrekken informatie over de bestemmingsplannen.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Elizabeth Schuurman

Accountmanager

Bel of WhatsApp: +31 682313101

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.