Skip to main content

Vergunningverlening

MB-ALL ondersteunt gemeenten op het gebied van vergunningverlening. Wij handelen met ons team van ervaren casemanagers, vergunningverleners en bouwplantoetsers uw aanvragen omgevingsvergunning af vanuit ons kantoor. Dit kan van A tot Z of alleen voor een onderdeel van het vergunningsproces en in de aantallen die u wenst. U heeft altijd een vast aanspreekpunt bij MB-ALL en bent altijd op de hoogte van de voortgang. Wij werken in uw (zaak)systeem, hanteren uw werkprocessen en handelen conform uw beleid. Heeft u liever een collega op kantoor? Wij bieden ook detacheringsoplossingen!

 • Afwikkeling van aanvragen van A tot Z of op onderdelen;
 • Uitbesteding van enkele aanvragen, piekopvang of projectmatige afhandeling;
 • Inzet van ervaren experts: Vergunningverleners, casemanagers en bouwplantoetsers.
 • Bijspringen bij oplopende aantallen dossiers.
 • Zaakgericht werken introduceren.
 • Bijscholing gericht op de omgevingswet.
vergunningverlening mball
juridische diensten mball expertise

MBALL Detachering

Detachering

MBALL Advies

Advies

MBALL Projecten

Projecten

Kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening

Afhandeling van aanvragen van A tot Z

Als u aanvragen aan ons uitbesteed dan wordt u volledig ontzorgt en kunt u erop rekenen dat aanvragen tijdig, volledig en op de juiste wijze worden afgehandeld. Deze werkzaamheden voeren wij voor u uit:

 • Uitvoeren van de volledigheidstoets;
 • Toetsing aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder bestemmingsplan en verordeningen;
 • Toetsing aan het Bouwbesluit 2012;
 • Verzamelen van benodigde adviezen;
 • Bewaking van beslistermijnen;
 • Coördinatie en overleg in- en extern;
 • Contact met de aanvrager en/of gemachtigde;
 • Opstellen van besluiten en collegeadviezen;
 • Verzorgen van publicaties;
 • Dossieroverdracht voor bouwtoezicht.
Hoe kunnen we helpen?

Samen werken aan een veilig en leefbaar Nederland

MB-ALL heeft alle disciplines onder één dak. Dat maakt ons tot een gewaardeerde partner van veel gemeentes, provincies, milieudiensten, OV- bedrijven, recreatieschappen, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Hier maken we gezien en ongezien het verschil voor de veiligheid en leefbaarheid van Nederland.

Momenteel hebben we een geheel team vergunningverlening paraat staan. Met een enquête willen we uw input voor deze belangrijke pijler van onze dienstverlening.

Jasperina van Lith

Coördinator Vergunningen

Bel of WhatsApp:  06 1355 2475

Onze expertisegebieden

MB-ALL is dé expert in Nederland op het gebied van veiligheid- en leefbaarheid. Wij helpen onze klanten graag met kleine en grote vraagstukken op het snijvlak van toezicht, beleid en juridische handhaving.