Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet haar begroting voor het komende jaar. Hieronder vallen natuurlijk ook de begrotingen van de verschillende ministeries, zo ook die van Justitie en Veiligheid (J&V). In de begroting 2021 van J&V wordt extra geld vrij gemaakt voor de aanpak van ondermijning. Eenmalig €141,- miljoen in 2021 en daarna structureel €150,- miljoen per jaar. 

Goed nieuws dat er extra geld vrij gemaakt wordt voor deze sluipende vorm van criminaliteit. Want met de opkomst van crystal meth labs, maar ook het heftiger wordende geweld dat gepaard gaat met de  handel in verdovende middelen is het geld hard nodig. Maar ondermijning is niet alleen gekoppeld aan deze landelijke ontwikkelingen ook lokaal krijgen gemeenten steeds meer zicht op vormen van ondermijning. Extra geld betekent meer mogelijkheden om op te treden.

Het extra geld dat nu vrij komt wordt vooral ingezet om het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) van de landelijke politie eenheid te versterken. Dit team heeft als doel het verstoren van criminele bedrijfsprocessen, het oprollen van criminele netwerken en het afpakken van crimineel geld. Daarvoor worden honderden specialisten op het gebied van inlichtingen, toezicht, handhaving en opsporing bij elkaar gebracht op landelijk niveau. Een ander deel van de extra gelden wordt ingezet om het stelsel van bewaken en beveiligen en getuigenbescherming te versterken. Een belangrijke voorwaarde om het rechtssysteem en de waardevolle rol van kroongetuigen te beschermen.

In 2018 is al eens een eenmalig budget van €110,- miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking van de aanpak van ondermijning op lokaal en regionaal niveau. Deze nieuwe extra gelden worden tevens gebruikt om aanvullend daarop te kunnen investeren in projecten die gericht zijn op het voorkomen van jonge aanwas. Deze projecten zijn gericht op preventie van sociale problemen in wijken om een voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit weg te nemen. Een kans om op lokaal niveau een verschil te maken.

Maar is het genoeg? Peter Noordanus van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) publiceerde recent het rapport “Een pact voor de rechtstaat”, hierin stelt Noordanus dat de komende 10 jaar een jaarlijks budget van €400,- miljoen nodig is voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.  Volgens het rapport moet onder andere de rechtstaat worden versterkt met meer capaciteit, moeten straffen omhoog en moet er meer aandacht worden gegeven aan opsporing en handhaving. Vooral die laatste is voor gemeente en politie van groot belang om effectiever te worden in de aanpak van ondermijning.

Alles bij elkaar is het goed nieuws dat structureel extra middelen worden vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning. Deze gelden gaan helpen om meer projecten te kunnen doen die bijdragen aan de bestrijding van deze sluipende vorm van criminaliteit op alle niveaus van landelijk tot lokaal.

MB-ALL heeft verschillende specialisten in dienst die kunnen helpen bij de aanpak van ondermijning. Van het opzetten en uitvoeren van Bibob onderzoeken, tot het sluiten van (drugs)panden en het opstellen van beleid of het leiden van een project. Weten wat MB-ALL daarin voor u kan betekenen? Neem met ons contact op!

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.