Op 22 augustus 2020 vond de bruiloft van de minister van Justitie en Veiligheid (“minister”), Ferd Grapperhaus, plaats. Dat was een privéaangelegenheid waar aanvankelijk weinig aandacht voor was. Daar kwam verandering in toen er op 26 augustus 2020 beelden werden gepubliceerd, waarop te zien was dat op de bruiloft van de minister de Noodverordening COVID-19 (“Noodverordening”) werd overtreden. De minister werd nog meer in de verlegenheid gebracht, toen uit nieuwe foto’s, die op 1 september 2020 openbaar werden gemaakt, bleek dat hij tijdens zijn bruiloft op meerdere momenten duidelijk de Noodverordening had overtreden.

Uiteindelijk heeft de minister spijt betuigd en heeft hij een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer overleefd.
Tijdens het Kamerdebat werd door meerdere Kamerleden betoogd dat de minister en het coronabeleid van het kabinet ongeloofwaardig zouden zijn, indien de minister niet zou aftreden. De ‘gewone’ Nederlander zou wellicht minder snel geneigd zijn om zich aan de Noodverordeningen te houden, nu de minister kennelijk zelf de regels overtreedt. De NRC kopte op 3 september 2020: “Advocaten slijpen messen na de bruiloftsfoto’s en Grapperhaus’ verweer”. Volgens deze advocaten mag de ‘gewone’ Nederlander niet worden beboet voor het overtreden van een Noodverordening, terwijl de minister zelf de Noodverordening overtreedt en daar zonder boete mee wegkomt.

Het is nog afwachten hoe de strafrechter en de bestuursrechter in bodemprocedure dit verweer zullen beoordelen, maar bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (28 augustus 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:4379was het kansloosVolgens de voorzieningenrechter betekent het enkele feit dat zelfs personen met een gezaghebbende functie (naar alle waarschijnlijkheid wordt hiermee de minister bedoeld) zich ook niet aan de Noodverordening zouden houden, niet dat een opgelegde last onder dwangsom wegens overtreding van de Noodverordening onterecht is. De last onder dwangsom was opgelegd aan de eigenaar van een horecabedrijf die geen maatregelen had getroffen om te voorkomen dat zes bezoekers, die niet tot één huishouden behoorden, niet ten minste anderhalve meter afstand hielden van elkaar. De last bleef dus in stand. 

Vooralsnog lijkt de bruiloft van de minister geen gevolgen te hebben voor de handhavingspraktijk. Er volgen echter ongetwijfeld meer uitspraken over deze kwestie. Wordt dus vervolgd. 

Kharazm Rahimian

Kharazm Rahimian

handhavingsjurist

T. 0346 - 58 30 70

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.