Auteur: Wouter van Zijl

Kwetsbare mensen veroorzaken steeds vaker overlast in de wijk. In Zoetermeer bijvoorbeeld zitten gemeente, politie, collega-corporaties en zorgpartners nu tweewekelijks om de tafel om samen op te trekken. Voordeel: betere afstemming, kortere lijnen en snellere reactietijden. Wouter van Zijl, consulent sociaal beheer bij een woningcorporatie, vertelt over het succes van deze aanpak.

Met het thema ‘In het oog, in het hart’ zet de woningcorporatie waar ik werkzaam ben in op extra zorg voor prettig en veilig wonen. Samen met de vele complexbeheerders en de projectleider kwetsbare huurders zetten onze vijf consulenten sociaal beheer zich in om dit thema uit onze strategische visie waar te maken. Ze hebben oog voor overlast en woonfraude, handhaven op een schone, hele en veilige woonomgeving en waarschuwen hulpverleners als zij merken dat kwetsbare personen het niet redden om zelfstandig te wonen of problemen voor de omgeving veroorzaken. Momenteel ben ik werkzaam in Zoetermeer en Rijswijk.

Kwetsbare personen
Wouter merkt als geen ander dat de leefbaarheid in de wijk onder druk staat. Wouter: “Mensen die vroeger begeleid of beschermd woonden, wonen nu steeds vaker zelfstandig met hulp op afstand. Daardoor zien we ook steeds meer kwetsbare mensen in onze complexen. Dat kunnen senioren zijn met dementie, mensen met een alcohol- of drugsverslaving, gezinnen met financiële problemen, jongeren met een licht verstandelijke beperking, maar ook statushouders uit oorlogsgebied die veel hebben meegemaakt. Hun kwetsbaarheid komt bijvoorbeeld aan het licht door stankoverlast en vervuiling van de woning. Maar er zijn ook mensen die ’s nachts schreeuwen en veel overlast voor de omwonenden veroorzaken.”

“In al die zaken onderzoek ik zelf wat er aan de hand is en probeer  ik  in contact te komen met de betrokkenen. Waar het kan, waarschuw ik de overlastveroorzaker eerst zelf aan de hand van een brief, maar steeds vaker moet ik direct de hulpverlenende instanties inschakelen. En dat laatste gaat niet altijd even makkelijk. Vanuit de privacywetgeving mag je niet zomaar even bellen met de instanties om te vragen of die persoon bij hen bekend is. Dat vraagt om een formele route.”

Slimme maatschappelijke aanpak
Om de overlast door kwetsbare personen slimmer aan te pakken, hebben alle maatschappelijke partners in Zoetermeer voor een nieuwe manier van samenwerken gekozen. Wouter: “Samen met de gemeente, politie, collega-corporaties, zorgorganisaties, GGD en GGZ hebben we een convenant afgesloten rond de aanpak van kwetsbare personen die overlast veroorzaken. En dat werkt heel praktisch: we geven aan de gemeente – de regisseur in het hele verhaal – door welke zaken we willen melden en die komen dan op de agenda van het tweewekelijkse casusoverleg.”

“Tijdens het overleg bespreken alle partijen de casussen en bepalen we samen wie de casusregisseur wordt. Voordeel van de samenwerking is dat de lijnen heel kort zijn. Je weet precies bij wie je waarvoor moet zijn. Ook hebben we in het convenant vastgelegd dat we bepaalde informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Daarbij gelden nog steeds de beperkingen van de AVG, maar het werkt al stukken efficiënter.”

Tegenstrijdige belangen
Wouter: “Waar dat convenant en dat overleg ook zo prettig voor zijn: je hebt natuurlijk allemaal je eigen belangen. Een hulpverlener van een zorgorganisatie heeft vooral het belang van de cliënt voor ogen. Soms moet een cliënt voorzichtig worden aangepakt, zodat de deur niet voorgoed wordt dichtgegooid. Tegelijkertijd hebben wij met omwonenden te maken die graag snel van de overlast af willen. Natuurlijk veranderen de belangen niet, maar ze worden wel beter bespreekbaar.”

Goede resultaten
De eerste resultaten van de samenwerking vanuit het convenant zijn zeer hoopvol, aldus Wouter: “In de oude situatie hadden we overlastzaken die wel zes tot zeven jaar in beslag namen. Met het nieuwe convenant kun je binnen zes tot negen maanden al stappen nemen. Soms kan dat een laatstekanscontract zijn, soms is het zo ernstig dat we meteen naar de rechter kunnen.”
Wouter voegt toe: “Met zulke resultaten kunnen we alleen maar hopen dat er nog meer overlastconvenanten bij komen.”

 

Wil je ons team komen versterken? Bekijk dan onze vacatures via de knop hieronder.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.