Snippergroen; Basisregistratie Personen; Buitengewoon Opsporingsambtenaar; opsporingsambtenaar; BOA-opleiding; toezichthouder gemeente; MB-ALL; Drank- en Horecawet handhaving; handhaving en toezicht; toezicht recreatie; handhavingsjuristen; detachering; permanente bewoning; fiscalisten; handhaving gemeente

Beleids- en organisatieadvies

MB-ALL adviseert over beleids- en organisatievraagstukken op het gebied van handhaving. Wij creëren geen papieren tijgers maar ontwikkelen een handhavingsbeleid voor uw gemeente dat uitvoerbaar en efficiënt is en voorzien is van een duidelijke ‘outcome’.

Of het nu gaat om een integrale handhavingsnota of een toezichtsstrategie voor de inzet van uw BOA’s, de beleidsadviseurs van MB-ALL staan midden in de handhavingspraktijk en kennen de overheid van binnen en buiten. Deze focus betekent dat wij als geen ander de verbinding leggen tussen uw doelen en de belangen van burgers en bedrijven.

Kernwaarden

De invulling van onze diensten baseren wij ons op een viertal kernwaarden:

  • Praktijkgerichte oplossingen voor strategie en uitvoering van handhavingstaken;
  • Met aandacht voor draagvlak bij burgers, politiek en ambtelijke organisatie;
  • Gebaseerd op ervaringen uit uw en onze eigen handhavingspraktijk met juristen en toezichthouders;
  • Met duidelijke doelen en meetbare resultaten, dus geen ‘papieren tijgers’.

Praktijkvoorbeelden

Enkele van onze beleids- en organisatieadviezen uit de praktijk:

(Integraal) handhavingsbeleid
Voor de gemeente Gennep ontwikkelen wij een integraal beleidsplan voor de taken op het gebied van omgevingsrecht, APV en Bijzondere Wetten. Gennep werkt bij de uitvoering samen met een andere gemeente en meerdere regionale diensten, waardoor prioriteiten en strategieën op elkaar moeten worden afgestemd.

Toezicht- en surveillanceplannen
Voor de gemeente Zoetermeer heeft MB-ALL een surveillanceplan opgesteld voor de BOA’s in de wijk Buytenwegh. Het surveillanceplan biedt een kader voor de inzet van toezicht in de openbare ruimte, zodat inzet van capaciteit gericht en efficiënt plaatsvindt. Het surveillanceplan geeft duidelijke aan welke hotspots er zijn, welke prioriteiten bij het toezicht gelden en geeft ook invulling aan de wijze van opvolging van constateringen die door andere partijen moeten worden afgedaan, zoals strafbare feiten (politie), woonoverlast feiten (woningcorporaties).

Organisatieanalyse en implementatie
Voor de gemeente Berkelland maakt MB-ALL een analyse van de huidige inzet van BOA-capaciteit. Onderzocht wordt of de uitvoeringspraktijk nog aansluit bij de visie, ambities en wensen van het gemeentebestuur. De uitkomst vormt het fundament voor het uitwerken van de toezichtstrategie, de randvoorwaarden voor de uitvoeringsorganisatie en het uitvoeringsplan.

Wilt u een uitvoerbaar en efficiënt handhavingsbeleid? Maak dan vrijblijvend een afspraak met onze manager detachering Jeroen Lugtmeyer.

Alle kennis onder één dak:

Snippergroen; Basisregistratie Personen; Buitengewoon Opsporingsambtenaar; opsporingsambtenaar; BOA-opleiding; toezichthouder gemeente; MB-ALL; Drank- en Horecawet handhaving; handhaving en toezicht; toezicht recreatie; handhavingsjuristen; detachering; permanente bewoning; fiscalisten; handhaving gemeente

Meer informatie of een afspraak:

Jeroen Lugtmeyer

Jeroen Lugtmeyer

Manager Detachering

T. 0346 - 58 30 70
M. 06 – 57 39 51 52
E. j.lugtmeyer@mball.nl