Auteur: Wouter van Zijl.

Huiselijk geweld komt helaas al vaak voor, maar tijdens de coronacrisis zal het aantal incidenten vaak onzichtbaar stijgen. Huiselijk geweld heeft grote impact op slachtoffers, angstgevoelens en schaamte zorgen er vaak voor dat er geen aangifte wordt gedaan.

Wordt dit wel gedaan dan volgt een strafrechtelijk onderzoek. Ook slachtofferhulp zal worden geïnformeerd. Slachtoffers leiden vaak aan depressies, stressklachten en lichamelijke klachten, daarnaast ontstaan er ook problemen op het werk.

Indien er alleen sprake is van signalen door instanties of omwonenden wordt in de regel Veilig thuis geïnformeerd.

Plegers kunnen een huisverbod krijgen van 10 dagen indien er nog geen strafbare feit gepleegd is. Een huisverbod kan ook opgelegd worden met de Wet Aanpak Woonoverlast als omwonenden vaak overlast ervaren van de buren.

Slachtoffers zijn helaas bang om melding of aangifte te doen, omwonenden hebben vaak zowel overdag of s’nachts overlast van de situatie in de wijk. Buren doen vaak melding bij de woningcorporatie en niet altijd bij de politie.

Woningcorporaties kunnen met de huurder in gesprek gaan en hier hulpverleningsinstanties bij betrekken. Afspraken om hulp te accepteren worden op een gegeven moment noodzakelijk als de overlast structureel blijft doorgaan.

Kortom woningcorporaties hebben een belangrijke signaalfunctie bij huiselijk geweld, daarnaast moeten gemeenten meer aandacht vragen om woonoverlast te melden, Hierdoor kunnen overlastmeldingen doeltreffender en vaker binnen komen bij instanties. En is de burger of buurt eerder geholpen.

Wat kan MB-ALL hierin betekenen?

Onze rol hierin? Wij kijken naar juridische mogelijkheden en leefbaarheid voor gemeentes. Niet alleen op dit gebied maar veel veelzijdiger.

Bronnen:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329261-zorgen-over-huiselijk-geweld-wat-speelt-er-zich-af-achter-de-voordeur.html

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en projecten is MB-ALL uw partner.