In de oktober-editie van De Gemeentestem, het bestuursrechtelijk tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk, staat een annotatie gepubliceerd van onze juristen mr. Pieter de Jonge en mr. Arie Vonk Noordegraaf. Het artikel gaat in op de vraag of vermelding van betalingsplicht een constitutief vereiste is in een invorderingsbeschikking. Het artikel is hier te lezen.

Eerder verschenen artikelen van de juristen van MB-ALL zijn hier te lezen.

Bron: De Gemeentestem, Nr. 7461, oktober 2017 (Gst. 2017/149).