Jacht op boef in vakantiepark

De politie moet vakantieparken in ons land gaan schoonvegen. Nu zijn dat nog te vaak schuilplekken voor drugscriminelen, witwassers en mensenhandelaren. Daarnaast bleek uit recent onderzoek dat ook kwetsbare mensen, zoals zorgmijders naar recreatieparken uitwijken.

Een meerderheid van het parlement steunt een plan voor een landelijke aanpak van criminaliteit op recreatieparken. ,,Steeds vaker worden recreatieparken schuilplaatsen van personen met criminele antecedenten. Deze louche figuren wanen zich daar onzichtbaar en onaantastbaar’’, zegt CDA-Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Madeleine van Toorenburg. Het plan appelleert aan zorgen die binnen de politie bestaan over criminaliteit rond deze parken, met name door drugscriminelen.

In een gisteren verschenen rapport waarschuwen rechercheurs ook dat er in ons land een ‘parallelle economie ontstaat’ die kenmerken heeft van een ‘narcostaat’. De criminelen die hierachter zitten, maken ook gebruik van recreatieparken, zeggen rechercheurs. Zij zeggen extra capaciteit nodig te hebben om dit te kunnen bestrijden. Ons land telt ruim 1500 terreinen met huisjes.

Bendes
Al eerder bleken rondreizende overvalbendes, deels uit Oost-Europa, vakantieparken te gebruiken als verblijfplaats. Zij kunnen daar langer anoniem blijven. Zo zouden op vakantieparken zelfs nieuwe bendes worden gevormd, spullen worden opgeslagen, of helers langskomen om zaken te doen.

In Noord-Brabant, in Utrecht en op de Veluwe zijn daarom lokale actieplannen in werking om samen met bijvoorbeeld de Belastingdienst gangen na te gaan van gasten die langer op parken verblijven. ,,Maar het dreigt hen over de schoenen te lopen’’, zegt Van Toorenburg. ,,De politie geeft aan dat ze signalen hebben dat Oost-Europese roversbendes de recreatieparken gebruiken als uitvalsbasis. Zo lopen recreatieparken het risico om af te glijden en dat moet zo snel mogelijk effectief worden gestopt.’’

Zorgmijders
Daarnaast bleek uit recent onderzoek dat ook kwetsbare mensen, zoals zorgmijders naar recreatieparken uitwijken. ,,Hierdoor wordt hun problematiek vaak nog complexer. Bovendien weten we dat ook arbeidsmigranten er onder erbarmelijke omstandigheden bivakkeren.’’

In een rapport dat het kabinet vorige week namens gemeenten en provincies openbaarde, stelden onderzoekers dat recreatieparken ‘soms (onbedoeld) als opvanglocatie voor diverse groepen kwetsbare burgers’ fungeren. In die studie is ook erkend dat er meer aandacht voor de parken moet komen, maar daarin is de rol van de politie nog niet onderstreept.
Bron: Ad.nl