Skip to main content
ArtikelenJuridisch

Ondermijning op vakantieparken; één van de mogelijkheden waar bovenwereld de onderwereld raakt

Door 14 juni 2021juni 23rd, 2021Geen reacties

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. Bij activiteiten maakt de georganiseerde criminaliteit gebruik van diensten uit de bovenwereld.

Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Denk daarbij aan volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onschuldige burgers. Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe, tot aan liquidaties in woonwijken toe. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. Lees meer over dit onderwerp op de website van de rijksoverheid.

Ondermijning, zowel een veiligheidsprobleem als een sociaal maatschappelijk probleem. Praktisch iedere gemeente ondervindt hier nadelige gevolgen van. Denk aan criminelen die bijvoorbeeld sportclubs of havenarbeiders benaderen of aan onderwerpen als mensenhandel, illegale prostitutie of drugshandel.

Ondermijning tegengaan

Graag helpen wij gemeenten om ondermijning tegen te gaan. Een greep uit onze dienstverlening: ​

  • Samen met uw team werken aan bewustwording via een workshop ‘signaleren van ondermijning’; ​
  • Een analyse wat betreft het bestuurlijk instrumentarium op gebied van ondermijning. Denk hierbij aan het op orde hebben van de APV, sluitingen beleid en Bibob-beleid;
  • Het volledig uit handen nemen van een casus waarbij wij zowel de ketenregie, het toezicht als de juridische procedures op ons nemen .

Wilt u meer informatie of heeft u een concrete vraag?
Neem contact op met onze manager Veiligheid & Handhaving Jeroen Lugtmeyer

Schakel onze hulp in op het gebied van ondermijning