Skip to main content
Klantcases

De rol van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in de asielcrisis

Door 8 mei 2023december 11th, 2023Geen reacties

De vraag

Begin mei 2022 vroeg de staatssecretaris aan de veiligheidsregio’s om crisisnoodopvang te openen en te coördineren. Maar welke rol pak je hierin als veiligheidsregio? Je wilt ondersteunend en dienstverlenend zijn, maar zonder dat het ten koste gaat van je reguliere bedrijfsvoering of kritische bedrijfsprocessen. Het coördineren van crisisnoodopvang is immers een oneigenlijke taak die je ook weer eenvoudig moet kunnen afstoten en goed moet kunnen overdragen aan de verantwoordelijke partners. Wij adviseerden de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over hun rol in de aanpak van de asielcrisis.

Ons advies

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het verspreiden van vluchtelingen binnen de regio, het coördineren van crisisnoodopvang voor asielzoekers en het adviseren van de betrokken bestuursorganen. Binnen de veiligheidsregio was er onvoldoende expertise aanwezig rondom de opvang van urgente doelgroepen. Ook was er te weinig capaciteit om alle operationele taken uit te voeren. Om te voorkomen dat de werkdruk binnen de afdelingen te hoog werd, én ervoor te zorgen dat de inzet van extra mensen betaalbaar bleef, adviseerde MB-ALL de veiligheidsregio om te werken met flexibele contracten. De inzet van één strategisch bestuursadviseur met een flexibele schil van junioren ter ondersteuning, stelde de veiligheidsregio in staat om de focus te blijven leggen op de reguliere bedrijfsvoering en mee te bewegen met intensivering van de crisis.

Het resultaat

Door te kiezen voor een flexibele schil, is maximale inzet en (flexibele) ondersteuning gerealiseerd tegen minimale kosten. Zolang de veiligheidsregio een coördinerende rol heeft, blijft MB-ALL de veiligheidsregio adviseren en ondersteunen. Daarnaast zijn we op landelijk niveau bezig om te zien of we de uitvoeringsorganisatie ook in andere veiligheidsregio’s mogelijk kunnen maken door het beschikbaar stellen van een specifieke uitkering aan (centrum)gemeenten.