Skip to main content
HandhavingsactieKlantcasesOndermijning

Districtelijk ondermijningsteam (DOT) samenwerking met het RIEC

Door 16 januari 2024april 16th, 2024Geen reacties

Binnen het Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) vallen veel kennis en initiatieven samen waar MB-ALL zich ook voor inzet. In het Districtelijk OndermijningsTeam (DOT) komt een MB-ALL oplossing naar voren die de integrale aanpak waar MB-ALL groot mee is geworden zichtbaar maakt, waarmee gemeenten en samenwerkingsverbanden bediend worden.

De vraagstelling

Binnen MB-ALL werpt de integrale aanpak al langer zijn vruchten afwerpt, we zien binnen meer kennisgerichte organisaties dat zij erg goed in staat blijken krachten te bundelen op het gebied van best practices, wettelijke kaders of het verzamelen van casuïstiek. In de praktijk blijft er dan (met name) richting kleinere gemeente een gat liggen op het gebied van de uitvoer óf handhaving. Specifiek dit bundelen in de vorm van capaciteit, strippenkaart of uitwisselbare inzetbaarheid is binnen deze casus via het RIEC Noord- en oost Gelderland een stuk oplossingsgerichtheid wat wij hebben neergezet.

T"oezichthouders van de gemeente Nunspeet onlangs een training gekregen over het herkennen van ondermijnende criminaliteit. De deelnemers van de cursus waren hier erg tevreden over."

Accountmanager RIEC Noord- en Oost-Gelderland

Onze aanpak

Onze contactpersonen schakelden met het RIEC en de projectgroep om te komen tot een basisteam en capaciteits’aanvulling’. Daarbij zijn gecombineerde rollen aangeboden als: “Handhaver”, “Handhavingsjurist”, maar ook mogelijk onbekendere als “Adviseur Veiligheid”, “Ketenregisseur” en “toezichthouders’.

Het resultaat

Een universele strippenkaart voor deelnemende gemeenten van het RIEC om in te zetten voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Waar de inzet voorheen (begin 2023) vooral was gericht op toezicht en BOA capaciteit t.b.v. integrale controles, zal het DOT nu ook meer capaciteit inruimen voor juridische ondersteuning die voortvloeit uit controles. Daarnaast kan het DOT in de voorbereiding van een integrale controle ondersteunen. Denk hierbij bijv. aan ondersteuning bij het opstellen van een draaiboek en een briefing. Als laatste kan de beschikbare capaciteit worden ingezet om incompany door MB-ALL een training te laten verzorgen. Zo hebben toezichthouders van de gemeente Nunspeet onlangs een training gekregen over het herkennen van ondermijnende criminaliteit. De deelnemers van de cursus waren hier erg tevreden over.

Meer over integrale controles