Skip to main content
Klantcases

Het weerbaar maken van de toeristische sector in de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta

Door 8 mei 2023juli 4th, 2023Geen reacties

De vraag

Regiodeal Zuid-Hollandse Delta vroeg MB-ALL om een plan te maken om de toeristische sector weerbaar en vitaal te maken. Na doorvragen bleek dat het vooral ging om het weerbaar maken van de ondernemers tegen de invloeden van georganiseerde criminaliteit. Met die opgave zijn we aan de slag gegaan.

Onze aanpak

Vanaf het begin zijn de ondernemers betrokken bij het maken van de plannen. De ervaring leert dat je de tijd, die je investeert, dubbel en dwars terugverdient in doorlooptijd en dat je tot een beter resultaat komt. Bij de belangenorganisaties van de ondernemers is getoetst of zij de problematiek herkenden en zij zich konden vinden in de plannen. Op basis van de feedback die is opgehaald, zijn de plannen verder aangescherpt. Deze gesprekken hebben positief bijgedragen aan het traject en ervoor gezorgd dat de plannen beter aansloten op hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door goed rekening te houden met piekperiodes.

Daarnaast is door ons een strategisch communicatieplan ontwikkeld, gericht op het aanpakken van ondermijnende criminaliteit in de recreatieparken en jachthavens. Dit communicatieplan is vertaald naar een visuele communicatiestrategie met bijpassende middelen. Al de geboden tools zijn vrij te gebruiken door de partners binnen de Zuid-Hollandse Delta regio.

Het resultaat

Het resultaat van het project is dat malafide ondernemers zelf vertrokken zijn of zijn onderworpen aan een Bibob-onderzoek bij hun vergunningaanvraag. Daardoor bleven alleen de bonafide ondernemers over. Daarnaast is de winst van dit project dat er een betere verbinding is ontstaan tussen de ondernemers enerzijds en de gemeente, politie en handhavers anderzijds. Deze casus laat zien dat als overheden en ondernemers schouder aan schouder optrekken met hetzelfde doel voor ogen, er veel mogelijk is in het tegengaan van ondermijning en andere criminele activiteiten.

“Ik ben een gedreven strategisch adviseur, gericht op verbinding en resultaat met oog voor de belangen van de verschillende doelgroepen. Mijn expertise ligt op het gebied van veiligheid, meer specifiek het integraal aanpakken van de georganiseerde criminaliteit, ook wel ondermijning genoemd.”

Henk de Vries
Strategisch adviseur MB-ALL