Skip to main content
Beleid en adviesKlantcases

Strategische advisering COA-locaties

Door 13 november 2023januari 29th, 2024Geen reacties

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers kampt in heel Nederland met ernstige tekorten aan opvanglocaties. Daarom zijn er zowel landelijk als regionaal afspraken gemaakt waarbij elke regio een bijdrage moet leveren. Verschillende gemeenten pakken de opgave met beide handen beet en kijken naar de mogelijkheden in plaats van af te wachten wat er voor wetgeving gaat volgen die rigoureuzer zaken kan gaan forceren. Voor de ondersteuning bij het opstellen van een veiligheidsplan óf kijken hoe bestaande locaties omgezet kunnen worden voor de bestemming van (tijdelijke) bewoning door asielzoekers wordt vaker samengewerkt met MB-ALL.

Na een aantal overleggen met de opdrachtgevende gemeente, provincie of regio samenwerking kijkt MB-ALL met geheel eigen adviseurs, of indien die mogelijkheid zich voordoet samen met al geformeerde teams naar oplossingen. Denk daarbij aan een gedetailleerde schouw uitgevoeren rondom de eventuele aan te wijzen opvanglocatie en bijbehorende gebieden, maar ook aan participatie, bestemmingsplannen en eventuele veiligheidskwesties. Opvolgend kan het vormen van overlegstructuren met het COA en vervolgtrajecten voor de realisatie volgen al dan niet in de vorm van een project of een detacheringsopdracht.

De vraagstelling

MB-ALL kijkt in deze opgaves vanuit een multidisciplinaire houding, geheel onpartijdig naar de beste oplossing. Voor het (tijdelijk) huisvesten van vluchtelingen, het vinden van een bestemming voor statushouders of de tijdelijke situaties voor Oekraïners die nergens anders heen kunnen. Het doel van een schouw kan zijn om te onderzoeken welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de openbare ruimte in te richten of te verbeteren. Gebaseerd op de uitkomsten van een dergelijke schouw kan een wensenlijst worden opgesteld,. Deze lijst kan door de gemeenten gebruikt worden in de onderhandelingen met het COA. Of eerst intern als overleg of hamerstuk voor commissies en/of raadsleden om in deze kwestie met oplossingen te komen.

“Snelheid is hierbij van belang. Maar belangrijker nog is de kwaliteit. Je wilt in deze trajecten onafhankelijk opereren, kansen zien. Maar niet ‘van gemeenschapsgeld’ lukraak een beslissing forceren. Juist bij deze gevoelige thema’s ligt een hoop kansen in de manier waarop bijv. participatie wordt opgezet met ondernemeners/omwonenden/burgers. Gaat dit niet goed dan verdwijnt alle draagvlak voor dergelijke projecten, met potentieel ellenlange bezwaartrajecten. En het verlies aan draagkracht onder de bevolking maar potentieel ook in het bestuur”

MB-ALL Adviseurs veiligheid

De informatie die voorkomt uit een schouw is te gebruiken voor gesprekken met belanghebbenden. Zoals de politie, beveiligingsorganisaties en eventuele leveranciers voor installaties. Deze gesprekken dragen altijd bij aan een dieper inzicht in de locatie en waar verbeterkansen liggen.

Onze aanpak

De adviseurs van MB-ALL maken op basis van variabele input een veiligheidsplan. In dit plan proberen we verschillende locaties die een gemeente zelf al op het oog heeft te beoordelen, net als eventuele andere kansrijke locaties die we tijdens een intake al herkennen of ‘vinden’ zelfs zo ver al in het traject als tijdens de participatiefase.

Bij het opstellen van het plan kun je denken aan een projectmatige invulling vanuit onze medewerkers op kantoor uit het ‘projectenteam’ waarbij eventuele fysieke schouw en/of input ophaal sessie veel vaker door een (senior) jurist of strategisch adviseur wordt opgezet.

Het uiteindelijke plan geeft inzicht en een beoordeling op de meest voorkomende (risico)scenario’s. Denk hierbij aan scenario’s zoals: vereiste bestemming/vergunning aanpassingen, openbare ordeverstoringen, online aangejaagde ordeverstoring en bedreigingen gericht op ambtenaren of het openbaar bestuur. Voor elk van deze situaties worden duidelijke handelingsperspectieven opgesteld voor het geval dat er daadwerkelijk een escalatie plaatsvindt.

Het resultaat

Nadat de definitieve versie van een veiligheidsplan is vastgesteld zullen de adviseurs het plan verder uitwerken in concrete maatregelen en handvaten. In de maanden nadat de locatie in werking is genomen blijven de adviseurs ook beschikbaar, als vraagbaak voor de gemeenten.

Meer over Strategisch Advies