Auteur: Jan Gerald van Setten

RTL Nieuws bracht gisteren nieuws over het legaliseren van permante bewoning van recreatiewoningen. Regeringspartijen VVD en D66 willen dat gemeenten het wonen op recreatieparken makkelijker en sneller kunnen legaliseren. Zo willen ze de problemen voor starters en ouderen op de woningmarkt verlichten. Aan minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen is gevraagd snel actie te ondernemen.

PVV en 50Plus hebben zich al eerder voor permanente bewoning uitgesproken. Een motie van de PVV (32847, nr. 536 ) haalde het in juni 2019 echter niet. Kamerlid Kops verzocht met de motie de regering om er bij gemeenten op aan te dringen permanente bewoning op vakantieparken mogelijk te maken. De motie werd door minister Ollongren ontraden. Het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en gebruik van recreatiewoningen is immers gedecentraliseerd. Gemeenten bepalen dus of recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden.

November 2018 bood de minister de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 aan. Deze actie-agenda probeert voor de volle breedte de uitdagingen en kansen te laten zien en daar een aanpak op te formuleren. Duidelijk is dat het om complexe materie gaat. De oplossingen vragen daarom integraliteit, samenwerking en maatwerk om de kansen te pakken die er liggen. De actie-agenda is een samenwerking van gemeenten, provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het Rijk. Met de actie-agenda wordt richting gegeven aan de inzet van alle betrokken partijen voor de komende jaren rondom vakantieparken. De uiteindelijke aanpak voor vakantieparken blijft een lokale afweging en keuze. Daar is immers ook het beste zicht op de situatie.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op!

Elizabeth Schuurman

Elizabeth Schuurman

Manager Projecten

T. 0346 - 58 30 70
M. 06 – 82 31 31 01
E. elizabeth@mball.nl

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.