Een compact online assessment als ondersteuning voor duurzame inzetbaarheid.

 

Dat het omgaan met agressie in de publieke ruimte een actueel thema is, behoeft weinig toelichting. Bijna dagelijks verschijnen er berichten in het nieuws over agressie tegen mensen in het publieke domein.

Iedere BOA kent de term de-escalerend vermogen maar al te goed en weet hoe belangrijk het is voor een effectieve en veilige beroepsuitoefening. Zaken als stressbestendigheid, veerkracht, zelfvertrouwen, maar ook inlevingsvermogen en optimisme zijn naast sociale vaardigheden en inzicht van groot belang in iemands de-escalerend vermogen. LTP Testned heeft in dit kader de “De-escalatiescan” ontwikkeld. Op basis van persoonlijkheidsonderzoek worden die persoonskenmerken in kaart gebracht die van belang zijn voor de invulling van veiligheidskritische functies. Kortom een compact online assessment dat u inzicht geeft over welke kwaliteiten en welke aandachtspunten iemand in het kader van veilig werken beschikt. De inzichten uit de de-escalatiescan kunnen gebruikt worden voor verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling of als input voor selectie- of ontwikkelgesprekken.  Uit het online assessment kan ook blijken dat het niet zo goed gaat met mensen. Je kunt dan preventieve zorgmaatregelen nemen en hen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Kortom; je houdt een vinger aan de pols en daarmee houd je mensen duurzaam inzetbaar.

 

MB-ALL vindt dit een goed initiatief en is een samenwerking aangegaan met LTP testned. Opdrachtgevers van MB-ALL kunnen via MB-ALL voor een gereduceerd tarief deze nieuwe extra dienst inzetten. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze recruitmentafdeling via telefoonnummer 0346-583076 en vraag naar Wendy Ebing.

 

 

Meer informatie over de de-escalatiescan aanvragen