Iedereen verdient een nieuwe kans op de arbeidsmarkt en daar draagt MB-ALL actief zijn steentje aan bij. MB-ALL creëert doorlopend werkplekken voor werkzoekenden en biedt deze mensen een kans om weer tot de arbeidsmarkt toe te treden als handhaver.

Denk hierbij aan handhavende ondersteuning tijdens donkere dagen offensief, vuurwerkoverlast of extra ondersteuning waar gewenst. Omdat MB-ALL goede begeleiding biedt door middel van ervaren projectleiders, zijn de mensen die vallen onder de participatiewet geschikt om gemeenten te ondersteunen in de handhaving. Uit de ervaring die wij tot nu toe hebben opgedaan, blijkt dat het voor de medewerker goed is te beginnen als parttime toezichthouder. Hierdoor krijgen deze mensen meer ritme en gewenning op de arbeidsmarkt.

Tot slot werken we samen toe naar een baan van 36 uur, wat in dit stadium goed haalbaar is. Op deze manier hebben we het afgelopen anderhalf jaar al meer dan twintig medewerkers vanuit deze specifieke doelgroep (participatiewet) kunnen helpen aan een betaalde fulltime baan en dus een nieuwe toekomst. Mochten deze mensen hierin de gewenste vooruitgang boeken en de handhaving echt leuk vinden, dan biedt MB-ALL hen een BOA-opleiding aan om zo nog beter te kunnen handhaven.

MB-ALL stelt het sociale- en maatschappelijke belang voorop bij de re-integratie van werkzoekenden. Wij bieden u dan ook aan om deze mensen uit uw gemeente in te zetten tegen kostprijs. Het enerzijds wegvallen van de sociale verplichting richting hen die u heeft als gemeente, zal daarmee de rekening voor inzet van deze handhavers betalen. Het kost u niets!

Ook uw gemeente zal de komende donkere periode behoefte hebben aan extra inzet op het gebied van toezicht en handhaving in verband met de donkere dagen. Graag creëren wij deze kans ook binnen jullie gemeente.
Voor meer informatie, neem dan contact op met Wendy Ebing: 0346-583076