Auteur: Marieke Schuurman-Keijer

Verhuur van (particuliere) woningen aan toeristen is de laatste jaren enorm gegroeid. Dat heeft voor- en nadelen. Via de Huisvestingswet proberen veel gemeenten de nadelen te beperken, met Amsterdam als koploper. Op 29 januari 2020 heeft de RvS een deel van de Amsterdamse Huisvestingsverordening onverbindend verklaard wegens strijd met de Huisvestingswet. Hoe zit dat?

De wet bepaalt dat (aangewezen) woonruimte alleen aan de woonvoorraad mag worden onttrokken met een vergunning van de gemeente. Het verhuren van woonruimte aan toeristen valt daaronder. De gemeente heeft in een verordening bepaald dat onder omstandigheden geen vergunning nodig is voor verhuur aan toeristen. In plaats daarvan is een melding genoeg. Het beperken van administratieve lasten is daar vermoedelijk de reden voor.

zonder vergunning verhuren

De RvS heeft nu bepaald dat de gemeente niet bevoegd is om vrijstelling te verlenen van de vergunningplicht. Dat betekent dus dat zonder vergunning verhuren geheel verboden is. Een melding eisen mag niet. Handhaven bij het ontbreken daarvan evenmin.

Gelukkig is een wijziging van de Huisvestingswet in aantocht. Hopelijk duurt dat niet te lang meer. Gemeenten doen er ondertussen goed aan hun Huisvestingsverordening na te kijken en na te denken over de (voorlopige) inzet van handhaving.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.