Auteur: Milou Vrij.
In een eerder blog schreef ik over de mogelijkheden voor gemeenten om handhavend op te treden tegen te toeristische verhuur van woningen. In de blog beschreef ik kort de mogelijkheden van de Huisvestingswet 2014 (hierna: Huisvestingswet), het bestemmingsplan, brandveiligheidsvoorschriften en ernstige en herhaaldelijke overlast. De conclusie van de blog is dat de Huisvestingswet de meeste handvaten geeft om op te treden tegen toeristische verhuur. Deze wet wordt per 1 januari 2021 op grond van het Wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte aangepast. Hierdoor wordt de toeristische verhuur anders geregeld.

Toeristische verhuur onder de Huisvestingswet 2014

Toeristische verhuur wordt door de Raad van State gezien als woningonttrekking. In de uitspraak van de Afdeling van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:317) is bepaald dat er bij toeristische verhuur sprake is van een wijziging van de functie van het gebruik. Tijdens de tijdelijke verhuur kan de woning niet als hoofdverblijf worden gebruikt door de eigenaar: de woning is op dat moment onttrokken aan de woningvoorraad. Onttrekking van de woning aan de woningvoorraad is geregeld in artikel 21 van de Huisvestingswet. In artikel 21 van de huisvestingswet is bepaald dat een woning niet zonder vergunning mag worden onttrokken aan de woningvoorraad.

De gemeente Amsterdam, de gemeente waar veruit de meeste toeristische verhuur plaatsvindt, heeft in haar huisvestingsverordening opgenomen dat onder bepaalde omstandigheden geen vergunning nodig is voor verhuur aan toeristen. In plaats daarvan in een melding voldoende. De Afdeling heeft op 29 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:261) bepaald dat dit in strijd is met de Huisvestingswet. Zonder vergunning verhuren is in zijn geheel verboden. Een melding eisen, zoals de gemeente Amsterdam dat doet mag niet. De beperking in de huisvestingsverordening van Amsterdam is daarom onverbindend.

Daarom komt de gemeente nu met een reparatieverordening die per 1 juli 2020 in werking treedt. De gemeente kiest binnen deze verordening voor een tijdelijke vergunning voor de toeristische verhuur van woningen. Daarnaast geeft Amsterdam de voorkeur om deze vergunningsplicht door te zetten onder de nieuwe Huisvestingswet.

Een nieuwe Huisvestingswet

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Huisvestingswet op grond van het Wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte gewijzigd.

Onder de nieuwe Huisvestingswet worden een aantal nieuwe artikelen ingevoerd die de toeristische verhuur van woningen regelen. Deze artikelen zijn stapsgewijs opgebouwd. Zo kan er onder artikel 23a van de nieuwe Huisvestingswet worden gekozen voor een registratieplicht, met al dan niet een aanvullend nachtcriterium (geregeld in artikel 23b van de nieuwe Huisvestingswet) of er kan worden gekozen voor een vergunningsplicht zoals opgenomen in artikel 23c de nieuwe Huisvestingswet.

De nieuwe Huisvestingswet is zo opgebouwd dat niet altijd meer een vergunning nodig is voor de toeristische verhuur van woningen. Hoe de gemeente dat wilt regelen moeten zij opnemen in hun huisvestingsverordening.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en projecten is MB-ALL uw partner.