Nieuws

Sluiting drugspanden

Met artikel 13b Opiumwet, beter bekend als de Wet Damocles, kunnen panden (tijdelijk) gesloten worden als daar sprake is van drugshandel. Dit artikel kan ook ingezet worden bij coffeeshops die zich niet aan de voorwaarden houden uit het Coffeeshopbeleid. Damocles in...

Lees meer

Woonoverlast: Gemeente neemt regie met gedragsaanwijzing

Tot voor kort hadden gemeenten beperkte middelen tot hun beschikking om woonoverlast aan te pakken. Bij de vaststelling van de Wet aanpak woonoverlast op 1 juli 2017 is er met een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing voor de burgemeester een belangrijk instrument...

Lees meer

Kent u ons Team Parkeerbezwaren al?

Met ons gespecialiseerd Team Parkeerbezwaren wikkelen wij op dit moment al duizenden bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting af. Dat doen we met ervaren juridisch geschoolde medewerkers, met alle benodigde kennis voor een kwalitatief goed product....

Lees meer

Aanpak gezondheidseffecten door houtrook

Geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Deze vormen van overlast door het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren. Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de VNG en staatssecretaris van Ie W om in actie te komen om dit probleem te voorkomen...

Lees meer

Jacht op boef in vakantiepark

Jacht op boef in vakantiepark De politie moet vakantieparken in ons land gaan schoonvegen. Nu zijn dat nog te vaak schuilplekken voor drugscriminelen, witwassers en mensenhandelaren. Daarnaast bleek uit recent onderzoek dat ook kwetsbare mensen, zoals zorgmijders naar...

Lees meer

Intensieve handhaving woonfraude succesvol

Intensieve handhaving woonfraude succesvol De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar flink ingezet op handhaving van woonfraude en illegale vakantieverhuur van appartementen. Er zijn 378 bestuurlijke boetes uitgedeeld voor een totaalbedrag van 4,2 miljoen euro....

Lees meer