De eerste overheden zijn amper gestart met oefenen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vertoont al scheurtjes. De ICT blijkt instabiel en kampt met storingen. Wat ook gevolgen heeft voor de DSO-werkplaatsen van de VNG.

Steeds meer gemeenten sluiten aan op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarmee zijn ze in principe klaar om hun systemen te testen, net als provincies en waterschappen. Zaak is dat de overheden hun systemen beproeven voor de hele DSO-keten van omgevingsplan of verordening tot vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Schaduw over besluitvorming

De technische perikelen bij het DSO zullen ongetwijfeld hun schaduw werpen over de besluitvorming in de Eerste Kamer, die dit voorjaar nog groen licht voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 moet geven. De senaat is zeer kritisch op onvolkomenheden in het DSO. De VNG liet eerder weten dat als het DSO onvoldoende uit de verf komt, er noodvoorzieningen klaar moeten liggen. Ook bij eerdere oefeningen kwamen immers al problemen van technische aard in beeld.

Lees het hele artikel op: gemeente.nu