Veranderingen op de rol met betrekking tot ondermijningswetgeving

Auteur: J. Elshof

Ondermijning is een van de speerpunten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij ondermijnende criminaliteit wordt door de georganiseerde misdaad misbruik gemaakt van legale bedrijven en dienstverleners voor hun illegale activiteiten. Op die manier raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Dat zorgt voor onveilige situaties. Het ontwricht de samenleving en ondermijnt de rechtsstaat.

Politie, justitie, gemeenten en andere partijen werken nauw samen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en op een hoger niveau te brengen. Dit gebeurt met een breed pakket aan zowel preventieve als repressieve maatregelen en op basis van een meerjarig versterkingsprogramma. Er is een Ondermijningsfonds waaruit vanaf nu € 10 miljoen structureel per jaar beschikbaar wordt gesteld en er komt speciale ondermijningswetgeving.

In het kader van de ondermijningswetgeving is sinds 1 januari 2019 de wetgeving al verruimd voor het sluiten van drugspanden. Voorheen mocht een woning of pand alleen gesloten worden als er daadwerkelijk drugs werden aangetroffen. Nu kunnen burgemeesters ook tot sluiting overgaan als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Het gaat dan om bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen.

In het kader van de ondermijningswetgeving is het nu ook mogelijk om via de APV een vergunningplicht voor (bepaalde type) bedrijven in te voeren in door de burgemeester aangewezen gebieden. Denk hierbij aan bedrijventerreinen of winkel- of uitgaansstraten in kwetsbare gebieden. Dit maakt het mogelijk een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat tegen te gaan.

Er staan meer veranderingen op de rol met betrekking tot ondermijningswetgeving. We hebben  voor u de belangrijkste op een rij gezet:

  • Een wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Deze wet maakt het delen van informatie binnen samenwerkingsverbanden als het RIEC en veiligheidshuizen eenvoudiger;
  • Uitbreiding van de Wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). Hierbij wordt het toepassingsbereik van de wet en versterking van de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen uitgebreid.
  • Een wetsvoorstel voor de regulering van prostitutie en bestrijding van misstanden in de seksbranche. Hierin worden ook een vergunningplicht voor zelfstandig werkende prostituees en een wettelijke basis voor een intakegesprek verwerkt. Dit zal samenhangen met een wijziging van het Wetboek van Strafrecht voor het pooierverbod.
  • Een wetsvoorstel Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties. Op grond van deze wet kunnen organisaties, zoals criminele motorbendes, verboden en ontbonden worden als dat noodzakelijk is in het belang van de openbare orde in de zin van artikel 8 van de Grondwet.
  • Voorstellen met betrekking tot de sluitingsbevoegdheid bij verstoren van de openbare orde door het aantreffen van wapens of het beschieten van een woning;

De professionals van MB-ALL zijn uitgerust met de benodigde expertise om misstanden en ondermijning te signaleren en het overzicht te houden. En ze houden de vinger aan de pols bij de genoemde ontwikkelingen.   Heeft u hulp nodig om ondermijning te bestrijden? MB-ALL kan u hierin assisteren door:

  • Workshops te geven aan uw medewerkers om het bewustzijn van ondermijning te vergroten;
  • Uitvoering te geven aan de wet en beleidsregels door middel van het leveren van handhavers/BOA’s en beleidsmedewerkers;
  • De benodigde aanpak op ondermijning te regisseren en;
  • De werkprocessen om ondermijning te bestrijden vorm te geven.

Bent u geïnteresseerd om ons in te huren voor deze opdrachten? Neem dan vrijblijvend contact op met Ivo Snijders via ivo@mball.nl of 06-19963006.

De huidige vacatures bij MB-ALL zijn te vinden via de button hieronder.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en snippergroenprojecten is MB-ALL uw partner.