Auteur: Christiaan van Essen.
Tijdens een incident wilt u experts met de juiste expertise kunnen bereiken, of ervanuit kunnen gaan dat die altijd paraat staan. Om die reden hebben veel bedrijven en overheden piketregelingen in het leven geroepen. Bij een incident zijn één of meerdere personen beschikbaar om te helpen in de bestrijding van het incident. Bij professionele hulpverleningsorganisaties zoals de brandweer, is het vullen van piketroosters meestal geen groot probleem. Werknemers zijn zich ervan bewust dat het bij de functie hoort en kiezen hier bewust voor. Bij organisaties die vanuit de bedrijfsvoering geen raakvlakken hebben met incidenten of crisisbeheersing, blijkt het lastiger te zijn om een piket te vullen.  

Een piketregeling opzetten

Maar waar begin je met het opzetten van een piketregeling? De eerste stap is, net zoals bij veel meer projecten, het helder krijgen van de uitdaging. Waar komt de behoefte aan een piketregeling vandaan en zijn er geen andere opties die beter passen? Het opzetten van een piketregeling kan relatief eenvoudig zijn na het inventariseren van de eisen en verwachtingen, maar de piketpools naderhand gevuld houden met enthousiaste collega’s is een veel grotere uitdaging. Bij het overtuigen van medewerkers om deel te nemen aan piketregelingen, helpt het om het doel van de piketregeling helder voor ogen te hebben en houden. Op welk vlak levert het de medewerker spreekwoordelijk de winst op?

Onderscheid in soorten piket

Wanneer de probleemstelling helder is en een piketregeling noodzakelijk lijkt, kunt u nadenken over de vormen van piket en welke het best past bij uw organisatie. Binnen de verschillende soorten piket, zijn twee belangrijke keuzes te maken die direct invloed hebben op de vorm van de piketregeling:

1. Kiest u voor een hard of voor een zacht piket
2. Kiest u voor een bereikbaarheids- of een beschikbaarheidspiket

Hard of zacht piket

In een piketregeling met hard piket worden roosters gemaakt met welke werknemer wanneer piket draait. Werknemers kunnen onderling ruilen, maar staan daar zelf voor aan de bal. Het voordeel van deze methode is dat je met zo min mogelijk mensen een piket kan draaien. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is, sta je niet op het rooster, dan heb je geen “dienst”. Het idee achter een zacht piket is dat een grote groep mensen verantwoordelijk is voor de bereikbaarheid. Hierbij geldt het principe dat er altijd wel iemand bereikbaar is. Het voordeel is dat je niet vast zit aan roosters, de andere kant is dat het voor kan komen dat niemand bereikbaar is. Het vinden van de juiste verhouding tussen enerzijds zekerheid door zoveel mogelijk medewerkers in te zetten en anderzijds de geoefendheid van de piketorganisatie is een belangrijk aandachtspunt.

Bereikbaarheid of beschikbaarheid

Een ander onderscheid dat vaak terug komt in piketregelingen is het verschil tussen bereikbaarheid en beschikbaarheid. Een bereikbaarheidspiket is vaak op gericht om specifiek advies in te kunnen winnen bij een incident. Een bereikbaarheidspiket wordt gebruikt wanneer de verwachting is dat medewerkers op locatie moeten komen om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Vooral het verschil in belasting is voor de piketmedewerkers van belang. Een bereikbaarheidspiket kan vanaf een willekeurige locatie worden gedraaid, terwijl een beschikbaarheidspiket is gekoppeld aan een opkomsttijd waarbij een medewerker binnen een bepaalde tijd op een locatie moet kunnen zijn.

Hulp en advies bij het inrichten of professionaliseren van uw piketregeling

Nieuwsgierig naar meer informatie? Overweegt u gebruik te maken van een piketregeling of bent u benieuwd of uw een regeling optimaal is ingericht?  Onze adviseurs zijn u graag van dienst.

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en projecten is MB-ALL uw partner.