Snippergroen; Basisregistratie Personen; Buitengewoon Opsporingsambtenaar; opsporingsambtenaar; BOA-opleiding; toezichthouder gemeente; MB-ALL; Drank- en Horecawet handhaving; handhaving en toezicht; toezicht recreatie; handhavingsjuristen; detachering; permanente bewoning; fiscalisten; handhaving gemeente

Verbetering van recreatieterreinen

In de afgelopen 15 jaar hebben wij zeer veel ervaring opgedaan op het gebied van verbetering van recreatieterreinen. Als enige overheidsdienstverlener beschikken we over een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het in stand houden van een particulier onderzoeksbureau. Daarnaast zijn we aangesloten bij het College Melding Persoonsgegevens. We hanteren onze eigen methodiek en Best Practices voor onder meer de aanpak van permanente bewoning, een quickscan inventarisatie en een perceelscan.

Toezichthouders, juristen en beleidsmedewerkers

De oorsprong van MB-ALL ligt in handhaving op recreatieterreinen. Wanneer u met ons samenwerkt, voldoet u gegarandeerd aan alle noodzakelijke wettelijke eisen.

Referenties

Perceelscans in Stichtse Vecht

MB-ALL hielp al sinds 2005 de voormalige gemeenten Maarssen en Breukelen bij vele uitdagingen op de recreatieterreinen. Alle disciplines beleid, juridisch en toezicht zijn veelvuldig ingezet. Ook na de vorming van de nieuwe gemeente Stichtse Vecht helpt MB-ALL de gemeente op de recreatieterreinen, bijvoorbeeld in 2015 met het uitvoeren van PerceelScans. Met deze methodiek maken wij voor de gemeente inzichtelijk of recreatieverblijven en -percelen voldoende (brand) veilig zijn, of zij kunnen voldoen aan het bouwbesluit en of in juridische zin een Wabo-ontheffing kan worden afgegeven voor permanente bewoning.

Handhaving in Opmeer

Sinds 2006 ondersteunt MB-ALL de gemeente Opmeer bij het uitvoeren van handhavingszaken met betrekking tot onrechtmatige (permanente) bewoning. De juristen en toezichthouders van MB-ALL werken nauw samen met de gemeente. Vanaf de eerste vooraankondiging tot en met de Raad van State vertegenwoordigt MB-ALL de gemeente.

Gedogen in Schagen

Sinds 2015 ondersteunt MB-ALL de gemeente Schagen bij het upgraden van de recreatieterreinen. Op dit moment ondersteunt MB-ALL de gemeente bij het gehele traject van gedogen van onrechtmatige bewoning, vanaf het uitnodigen tot het aanvragen van een beschikking, via de juridische en bouwkundige beoordeling van de aanvragen tot en met het verstrekken van de beschikkingen.

>> Lees meer referenties

Wij onderscheiden ons door de integratie van een doelmatig beleid, efficiënte juridische afwikkeling en effectief toezicht. Hierdoor kunnen we uw project van begin tot eind goed uitvoeren. We hebben diverse deskundigen in dienst met de verbetering van recreatieterreinen als specialisatie. Zo werken we onder meer met toezichthouders (opgeleid tot particulier onderzoeker op mbo-niveau), bouwkundigen (mbo- en hbo-niveau), juristen (hbo- en wo-niveau) en beleidsmedewerkers.

Speerpunten recreatieterreinen

MB-ALL is expert op het gebied van:

 • Het oplossen van onrechtmatige (permanente) bewoning. Dit doen we door legaliseren, gedogen, handhaven en beheren.
 • Het verbeteren van (brand)veiligheid.
 • Inventarisatie van bebouwing volgens de perceelscanmethodiek.
 • Onderzoek naar gebruiksfunctie volgens de eigen QuickScan methode.
 • Huisvesting van arbeidsmigranten.
 • Bevorderen van bedrijfsmatige exploitatie.
 • Opheffen van schrijnende situaties.
 • Ontwikkeling van bestemmingsplannen en beleid.
 • Versterking van de recreatieve functie.
 • Het opwaarderen van visueel aanzicht.

Maatwerk volgens MB-ALL

Wat zijn de uitdagingen van uw recreatieterreinen? Wij bieden totale ontzorging door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarmee we de recreatieterreinen verbeteren. Daarnaast kunnen we recreatieterreinen beheren en monitoren. Heeft u een tijdelijk capaciteitstekort? Dan kunt u ons ook op projectbasis inzetten of deelwerkzaamheden uitbesteden. Wilt u liever gespecialiseerde deskundigen detacheren of uw eigen deskundigen opleiden en bijscholen, dan is dat ook mogelijk via MB-ALL.

Aanpak onrechtmatige (permanente) bewoning

Werk maken van onrechtmatige bewoning is niet makkelijk. Schakel de expertise van MB-ALL in en we helpen u met:

 • Inventarisatie van gebruik op het recreatieterrein volgens de QuickScan methode.
 • Controles op gebruikssituaties ten behoeve van juridische procedures.
 • Opstellen van beleid en plan van aanpak van onrechtmatige bewoning.
 • Legaliseringsprocedures.
 • Gedoogconstructies.
 • Handhaving van constatering tot en met vertegenwoordiging bij de Raad van State.

Meer informatie of een afspraak:

Jeroen Lugtmeyer

Jeroen Lugtmeyer

Manager Detachering

T. 0346 - 58 30 70
M. 06 – 57 39 51 52
E. l.lugtmeyer@mball.nl