Referentiegemeenten

Al meer dan 15 jaar is MB-ALL de specialist in handhaving op recreatieterreinen. Met onze maatwerkoplossingen kunnen wij u ondersteunen bij het verbeteren van recreatieterreinen. Omdat wij beschikken over ervaren toezichthouders, juristen en beleidsadviseurs kunnen wij u bovendien van begin tot eind bij staan! Momenteel helpen wij al meer dan 30 gemeenten in heel Nederland met het verbeteren van recreatieterreinen. Hieronder een drietal referenties:


Zeewolde

De gemeente Zeewolde heeft een aantal recreatieterreinen binnen haar gemeentegrenzen waar onrechtmatige bewoning plaatsvindt. Deze bewoning bestaat uit permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten. Om het recreatieve karakter van de gemeente te versterken wil zij deze onrechtmatige bewoning een halt toe roepen. Daarvoor is een project gestart waarbij naast handhavend optreden ook wordt gekeken naar mogelijkheden om recreatieterreinen te versterken door economische en planologische instrumenten in te zetten. MB-ALL ondersteunt de gemeente daarbij, onder meer met de handhaving op twee grote terreinen, zowel in de vorm van controles als juridische afwikkeling.

Aa en Hunze

Al jaren is MB-ALL de kennispartner van de gemeente Aa en Hunze bij de integrale handhaving op recreatieterreinen. In 2013 zijn wij in opdracht van de gemeente gestart met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de recreatieterreinen. Dit plan heeft betrekking op de aanpak van de multidisciplinaire problematiek die op sommige terreinen speelt zowel op het gebied van bewoning als bouwen en (brand)veiligheid. Vanaf 2014 heeft MB-ALL voor de gemeente dit plan van aanpak uitgerold. Inmiddels wordt op meerdere terreinen hard gewerkt aan de verbetering van de brandveiligheid en is onlangs de handhaving van onrechtmatige bewoning gestart.

Goeree-Overflakkee

In deze Zuid-Hollandse gemeente zijn vele tientallen recreatieterreinen gelegen, variërend van eenvoudige stacaravanterreinen tot luxe bungalowparken. In een deel van de voorraad aan vakantieverblijven wordt onrechtmatig gewoond. Gezien de omvang van de bewoning is handhaven niet eenvoudig. Daarom heeft de gemeente aan MB-ALL opdracht gegeven te onderzoeken welke opties er zijn om herontwikkeling mogelijk te maken en onder welke voorwaarden dit dan kan.

Meer informatie of een afspraak:

Mr. Hans Westhoven

Mr. Hans Westhoven

Accountmanager handhaving & beleid

T. 0346 - 58 30 78
E. hans@mball.nl