Snippergroen; Basisregistratie Personen; Buitengewoon Opsporingsambtenaar; opsporingsambtenaar; BOA-opleiding; toezichthouder gemeente; MB-ALL; Drank- en Horecawet handhaving; handhaving en toezicht; toezicht recreatie; handhavingsjuristen; detachering; permanente bewoning; fiscalisten; handhaving gemeente

Snippergroen

MB-ALL heeft al 10 jaar ervaring met snippergroenprojecten en het aanpakken van oneigenlijk grondgebruik. Hierdoor weten we hoe we de opdrachten succesvol en efficiënt kunnen uitvoeren en de kosten laag houden. We hebben een unieke projectaanpak, omdat alle onderdelen van een snippergroenproject door eigen, ervaren medewerkers uitgevoerd worden. U krijgt van ons een realistische prognose over de kosten en opbrengsten. Wij spiegelen het niet mooier voor dan het is.

Snippergroenprojecten

Wilt u een perceel goed in kaart brengen? Voor de inventarisatie en beoordeling kunt u ons benaderen. We zorgen voor bijvoorbeeld luchtfoto’s, landmeetkunde en kijken naar de verkeersveiligheid en beleidsprioriteiten. We ontwikkelen een beleid, startnotitie, projectplan, onderhoudsplan, kosten- en opbrengstenanalyse.

Referenties

Snippergroen in Stichtse Vecht

Voor de gemeente Stichtse Vecht hebben wij in 2 wijken in Maarssen een inventarisatie van in gebruik genomen gemeentegrond uitgevoerd. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar verjaringssituaties en hebben wij een strategie voor de gemeente opgesteld om in gebruik genomen grond terug te vorderen dan wel te verkopen.

Inventarisatie en plan van aanpak in Hellevoetsluis

Voor de gemeente Hellevoetsluis heeft MB-ALL een inventarisatie uitgevoerd in de hele gemeente naar in gebruik genomen snippergroen. Op basis van deze inventarisatieresultaten is een volledig plan van aanpak ontwikkeld voor de afwikkeling van in gebruik genomen grond. Daarbij zijn de voorwaarden voor verkoop of verhuur vastgesteld, is een strategie bepaald voor terugvordering van grond en is een stappenplan voor de uitvoering ontwikkeld.

Snippergroen Etten-Leur

Etten-Leur gaat onrechtmatig in gebruik genomen grond in de wijk Grauwe Polder aanpakken. Snippergroen dat zonder toestemming in gebruik is genomen wordt aan bewoners te koop aan geboden. In die gevallen waarin verkoop niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat niet wordt voldaan aan de beleidsregels van de gemeente) gaat de gemeente de eigendom terugvorderen en handhavend optreden. MB-ALL gaat de gemeente ondersteunen bij de aanpak. Na aanbesteding van het project is MB-ALL als de beste van de 4 partijen uit de bus gekomen. Binnenkort start het project en wordt de afgesproken aanpak uitgerold. Wij zijn trots dat we de gemeente kunnen helpen met dit project.

MB-ALL communiceert met de betrokken partijen en zorgt voor de uitvoering van de projecten, inclusief projectleiderschap en regievoering. Ook voor de afwikkeling van het beleid, waarbij u kunt denken aan privaatrechtelijke verkoop/verhuur, bestuursrechtelijke handhaving van de bestemming of het aanpassen van bestemmingsplannen, is MB-ALL de ervaren partner.

We leveren toezichthouders (mbo) opgeleid als particulier onderzoek en met ruimtelijke ordening als specialisatie. Daarnaast hebben wij juristen (hbo en wo) in dienst met expertise op het gebied van handhaving, legalisatie, verkoop en verhuur van oneigenlijk grondgebruik. Onze beleidsmakers stellen projecten en beleidsplannen op waarbij ze uw college weten te overtuigen, zonder een te rooskleurig beeld te schetsen. Om uw snippergroenproject tot in de puntjes te verzorgen, beschikken we ook over projectleiders/regisseurs.

Uitbesteden aanpak oneigenlijk grondgebruik

U kunt de volledige projectuitvoering aan ons overlaten, waarbij u zelf de regie voert. Maar als u het projectleiderschap en de regievoering wilt uitbesteden, zorgen wij ervoor dat de snippergroenoplossing door uw medewerkers wordt gerealiseerd. Ook een stapsgewijze uitbesteding is mogelijk. Van het projectplan toewerken naar een oplossing, waarbij we stap voor stap bekijken wat de volgende fase moet zijn en hoe we deze succesvol kunnen uitvoeren. Uiteraard beschikken we over meerdere snippergroendeskundigen die u kunt detacheren in uw eigen projectteam.

Meer informatie of een afspraak:

Jeroen Lugtmeyer

Jeroen Lugtmeyer

Manager Detachering

T. 0346 - 58 30 70
M. 06 – 57 39 51 52
E. l.lugtmeyer@mball.nl