Op woensdag 18 september deed MB-ALL voor de eerste keer als partner mee aan het congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Wij kijken terug op een geslaagde dag!

Vanuit MB-ALL verzorgde Henk de Vries de workshop over het aanpakken van malafide autoverhuurders. De collega’s David Volmer en Koen Jansen hebben deelgenomen aan workshops en zij hebben veel gesprekken gevoerd met deelnemers aan het congres.

Gebruik van data in de aanpak van ondermijning

Op het congres heeft David de focus gelegd op data. Data is immers enorm belangrijk binnen ondermijning. Eigenlijk staat data aan de basis van de aanpak. Met data bepaal je richting in je aanpak door een beeld te vormen van ondermijning. Maar ook tussentijds zal data bepalen of je aanpak slaagt en hoe casuïstiek aangepakt kan worden. Maar rondom data zijn er ook tal van problemen. Kun je data wel delen, welke informatie haal je uit welke data en heb je zicht op alleen soorten data?

Zijn drie bezochte workshops hadden hier betrekking op. In de eerste workshop heeft het bedrijf Shinto Labs een demonstratie gegeven op welke manier je data bij elkaar kan brengen. Door gebruik van open bronnen en wetenschappelijke inzichten kunnen ze ondermijning steeds meer inzichtelijk  maken. Ze maken daarbij gebruik van indicatoren. Dat leidt tot de tweede workshop. Avans Hogeschool heeft namelijk onderzoek gedaan naar ondermijnende effecten en de indicatoren die daarbij passen.

Dergelijk onderzoek is nodig om steeds meer inzicht te verschaffen in ondermijning en daarmee hoe ondermijning is aan te pakken. Ten slotte heeft David een workshop bezocht waarin de projectleider van de taskforce Brabant Zeeland heeft ingezoomd op de meerwaarde en koppeling van open bronnen. Daarbij werd ook een demonstratie gegeven van informatie uit het Darkweb.

Het congres en deze deelworkshops bevestigen dat de informatiepositie belangrijk is en David verwacht dat dit in de toekomst steeds belangrijker zal worden voor onze opdrachtgevers.

Daarnaast hebben we veel opgestoken van de andere workshops en de toespraken van burgemeester van Tilburg Theo Weterings, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg Cyrille Fijnaut, bestuurskundige en Lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie Pieter Tops, voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijing Peter Noordanus en directeur-generaal Bestuur Ruimten en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Chris Kuijpers. We hebben MB-ALL goed kunnen presenteren als kennisorganisatie en partner in het aanpakken van ondermijning.