Expertise op gebied van veiligheid

Ondermijning

Wij bieden awareness workshops en trainingen bij gemeenten aan om ondermijning onder de aandacht te brengen van bestuurders en medewerkers die ermee in aanraking (kunnen) komen. Onze experts stellen aan de hand van uw ondermijningsbeeld een op maat gemaakt plan van aanpak op voor de bestrijding van ondermijning. De hieruit voortkomende producten en benodigde werkprocessen stellen wij op met de relevante partners. Wij leiden uw aanpak van ondermijning in goede banen. Dit kunnen wij doen door hierop te regisseren, mankracht te leveren voor toezicht en handhaving, administratief werk voor u over te nemen en u te ondersteunen bij een rechtsgang. Download de brochure

Openbare Orde en Veiligheid

MB-All biedt de overheid professionele beleidsadviseurs Openbare Orde en Veiligheid (OOV) met ervaring in het veiligheidsdomein. MB-All is de kennispartner voor veiligheid en leefbaarheid. Onze adviseurs OOV hebben brede kennis van het werkveld en zijn inzetbaar op detacheringsbasis of op projectbasis. Dit houdt in dat wij op flexibele basis ingezet kunnen worden voor een speciaal project, maar ook op detacheringsbasis ter tijdelijke uitbreiding of vervanging van uw eigen adviseurs.  Over de wijze van inzet die het beste bij u past adviseren wij u graag.

Onze beleidsadviseurs helpen u bij:

 • Het opstellen van integraal veiligheidsbeleid
 • De aanpak van woonoverlast
 • Implementatie en uitvoering van Damoclesbeleid
 • De aanpak van georganiseerde criminaliteit
 • Handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening
 • Ontwikkelen van een persoonsgerichte aanpak van jeugd en volwassenen
 • Implementatie van cameratoezicht
 • Opstellen en implementeren van een Sociaal Calamiteiten Plan.

Beleidsontwikkeling

Heeft u specialistische ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van beleid? Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het evalueren van huidig beleid en de ontwikkeling van nieuw beleid. Indien gewenst begeleiden wij ook het bestuurlijke traject.

Enkele voorbeelden:

 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Horeca- en evenementenbeleid
 • Handboek Bestuurlijke Maatregelen
 • Ondermijning
 • Beleid en toepassing Wet Bibob

Projectleiding

Onze adviseurs kunnen naast detachering ook ingezet worden op projectbasis. In veel gevallen coördineren wij de projectorganisatie, ontwikkelen wij een plan van aanpak en zetten een netwerk op. U kunt ervan op aan dat projecten zorgvuldig worden afgerond of overgedragen worden en dat de opgebouwde kennis en geleverde diensten binnen uw organisatie goed geborgd worden.

Enkele voorbeelden;

 • Integrale aanpak Ondermijning
 • Coördinatie Woonoverlast
 • Coördinatie Persoonsgerichte Aanpak
 • Coördinatie aanpak Jeugdoverlast
 • Implementatie Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

 

Bekijk hier onze andere juridische handhaving oplossingen

Kennisdeling

MB ALL is een kennisorganisatie. Het delen van kennis is een van de speerpunten van MB-All. Het geeft de mogelijkheid om van elkaar te leren en best practices te delen. Immers, het wiel hoeft geen twee keer uitgevonden te worden. Vanzelfsprekend dient er wel aandacht te zijn voor de couleur locale. We leveren dus maatwerk! Onze ruime ervaring op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid maakt dat wij beschikken over voldoende kennis en informatie, die wij naar uw wens kunnen inzetten. Dit kunnen wij aanbieden in de vorm van bewustwordingscampagnes, trainingen en workshops. Om dit zoveel mogelijk af te stemmen op de lokale situatie, komen wij graag vrijblijvend met u in contact om te bekijken waarmee we u van dienst kunnen zijn.

Expertise

Onze expertise ligt met name op het gebied van ondermijning, zorg en veiligheid, openbare orde en veiligheid en jeugd.

Trainingen en workshops

Op het gebied van veiligheid geven onze experts kennismakingsworkshops of diepgaande trainingen.

Jeroen Lugtmeyer

Voor meer informatie m.b.t. veiligheid en ondermijning kunt u contact opnemen met onze manager detachering Jeroen Lugtmeyer.

Bent u geïnteresseerd om ons in te zetten? Jeroen kan u telefonisch of op locatie informeren over onder andere detachering, out-sourcing en projecten. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

t. 0346 - 58 30 70 m. 06 - 57 39 51 52 e. j.lugtmeyer@mball.nl