Skip to main content

“Het leuke van detachering is dat je snel moet kunnen schakelen. Je leert het steeds weer net even anders aan te pakken. Dat houdt me scherp.”

MB-ALL’er Susanna Huisma over haar werk als senior handhavingsjurist

Susanna Huisma kwam in augustus 2011 aan boord toen MB-ALL nog een kleine en overzichtelijke organisatie was. In het begin werkte ze vooral in het projectteam. Daar is een verschuiving in gekomen, nu werkt ze vooral op detacheringsbasis. Susanna: “Ik doe nog wel wat zaken op en voor kantoor, maar ben voornamelijk buiten de deur.” Susanna werkt momenteel 32 uur per week bij de gemeente Lopik en 8 uur per week bij de gemeente Renswoude.

Bij de gemeente Renswoude is ze al ruim drie jaar gedetacheerd. Het is een leuke gemeente om voor te werken met een familiaire sfeer. Susanna vertelt: “Ik ben daar echt onderdeel van het team. Mensen zien me als een collega. Gelukkig maar, want ik weet uit ervaring dat dit ook anders kan.” Als handhavingsjurist doet ze van alles op het gebied van VTH (vergunningen, toezicht en handhaving). Ook heeft ze beleidsklussen op zich genomen en heeft ze nu een junior jurist onder haar hoede die ze begeleidt. “Bij Renswoude hebben ze uiteindelijk iemand aangenomen als handhavingsjurist. Ik ben als senior gebleven om haar te ondersteunen. Dat vind ik erg leuk om te doen en ze doet het ook echt heel goed.” De opdracht loopt tot juli van dit jaar. Daarna is het even de vraag of het doorloopt en in welke vorm.

Bij de gemeente Lopik is Susanna sinds 2,5 jaar actief. Lopik is een gemeente in de provincie Utrecht met een groot buitengebied. Er zijn veel percelen die buiten de bebouwde kom liggen. Wat zijn haar werkzaamheden? Susanna: “Ik ben destijds ingevlogen naar aanleiding van de vele controles die waren gedaan voor het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied. We kijken goed of de percelen op de juiste wijze worden gebruikt. Stel een perceel heeft een agrarische bestemming, maar er staat bijvoorbeeld een groot bouwbedrijf op of er is sprake van huisvesting van arbeidsmigranten, dan wordt het perceel niet meer gebruikt zoals het zou moeten. Daarover gaan we in gesprek met de eigenaren om te zien of we daar samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kan dat leiden tot een handhavingszaak.”

Eigenaren zijn niet altijd op de hoogte van wat mag en wat niet mag. Susanna: “Ze denken: Het is mijn eigendom, ik mag er toch mee doen wat ik wil? Heel begrijpelijk, maar zo werkt het helaas niet. Het bestemmingsplan bepaalt wat er mogelijk is. In de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2022 van kracht zal zijn, wordt dat het omgevingsplan. Het uitgangspunt gaat met de nieuwe wet veranderen; van ‘nee, tenzij naar ‘ja, mits’.”

De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om burgers en bedrijven nog beter te helpen. Alle rijksregels worden gebundeld en er komt één loket voor alle vragen. Susanna houdt zich actief bezig met de nieuwe wet. “Ik zit in de projectgroep van MB-ALL. We hebben een opleidingsplan gemaakt in samenwerking met Schulinck. Zij hebben een heel traject opgesteld van 6 modules om de collega’s bij te spijkeren op het gebied van de Omgevingswet. Ook in Lopik zit ik in het kernteam Omgevingswet. Daarnaast heb ik, in ieder geval voor tijdelijk, de rol van programmamanager op me genomen.”

“We groeien snel en zijn steeds professioneler geworden door de jaren heen. Dat is heel mooi om te zien.”

De professionals van MB-ALL werken op detacherings- of projectbasis. Wat is nou precies het verschil? Susanna legt het uit: “Een gemeente komt bij ons met de vraag: ‘We hebben een aantal dossiers, kunnen jullie die voor ons uit handen nemen?’ Dan wordt dit project door ons gecoördineerd en regelen we alles voor de klant. Het meeste werk gebeurt vanuit ons eigen kantoor. Je werkt dus niet bij de klant. Wel heb je afstemming met de klant en schakel je waar nodig andere collega’s in. Bij detachering daarentegen werk je op locatie van de opdrachtgever en ben je onderdeel van het team. Dat is het grote verschil.”

Susanna heeft MB-ALL groot zien worden. “We groeien snel en zijn steeds professioneler geworden door de jaren heen. Dat is heel mooi om te zien. Hoe kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren? Hoe kunnen we het beter maken voor de collega’s? Hoe houden we iedereen bij elkaar? Dat zijn de vragen die we steeds opnieuw stellen. Je moet af en toe echt stil staan en de tijd nemen om goed te bedenken waar je met elkaar naar toe wilt. Juist als je snel groeit.”

Het begeleiden van junior juristen is iets wat Susanna heel leuk vindt om te doen. Dat doet ze niet alleen bij de klant, maar ook intern. In september start er weer een groep trainees die deelnemen aan het Juridisch Talentprogramma van MB-ALL. “Ik geef een webinar van 2 dagen en ook staat ‘de week van de Omgevingswet’ op het programma, waarin de junior juristen alles krijgen aangereikt, wat wijzelf ook geleerd hebben.”

De vraag in de markt naar goede mensen blijft groter dan het aanbod. Voor Susanna zijn er ook voldoende kansen voorbij gekomen om elders in dienst te treden. Toch blijft ze trouw aan MB-ALL. “Ik heb een karakter dat ik het leuk vind om van alles te kunnen doen. Als ik me begin te vervelen en dingen routine worden, dan weet ik dat het tijd is voor iets anders.” De vaste basis in combinatie met de afwisseling passen goed bij Susanna. “Het leuke van detachering is dat je snel moet kunnen schakelen. Je leert het steeds weer net even anders aan te pakken. Dat houdt me scherp.”

Ook werken als jurist bij MB-ALL?