Het veiligheidsdomein is enorm in beweging, het vraagt veel van gemeenten om het overzicht te behouden en om met het veiligheidsbeleid op een goede manier daarop in te spelen. Het Kernbeleid Veiligheid van de VNG kan daarbij behulpzaam zijn.

Ter ondersteuning van het opstellen van een integraal veiligheidsplan voor de komende 4 jaar heeft het VNG een geactualiseerde versie van de methode Kernbeleid Veiligheid beschikbaar gesteld. Ook bieden zij een monitor aan om te zien waar uw gemeente staat.