Auteur: Jeroen Engel.

Op een druilerige zaterdagmorgen begon mijn dienst om 09.00 uur. Enig vooraf opgesteld doel: controleren op legitimatie bij de gemeentewerf. Daar waren we al een hele week mee bezig omdat er teveel misbruik werd gemaakt door inwoners van buiten de gemeente. Het was rond 10.15 uur toen ik door het Operationeel Centrum (OC) van de politie via de portofoon werd opgeroepen of ik alleen over parkeren ging of ook over vergunningen.

Als ‘allround boa’ ben dus zeker voor meer in te zetten. Ik kreeg het verzoek te gaan kijken bij een bepaald adres. Er zou sprake zijn van een burenruzie die uit de hand liep, die zou gaan over het kappen van een boom zonder vergunning.

Daar aangekomen trof ik aan: een hoogwerker, boomverzorgers, een ‘hakselaar’ (waar de takken in verdwenen om er als snippers uit te komen) en een heel leger aan betrokkenen en mensen die zich betrokken voelden en betrokken willen zijn, als mede de (brood)nodige ‘straatadvocaten’. Nadat de directbetrokkenen gelokaliseerd waren sommeerde ik de overige aanwezigen om te vertrekken om het geheel overzichtelijk te maken en te houden. Men kwam tot een compromis door enige afstand te nemen. Voor mij was dit voldoende en ik begon één voor één de verhalen aan te horen.

Al snel bleek hier mee aan de hand te zijn dan op het eerste oog leek, en besloot ik mij in verbinding te stellen met onze Burgemeester. Die woont nog geen 5 minuten van de plek, dus die kwam ook mijn kant op. Zij voerde gesprekken met alle directbetrokkenen en gaandeweg kwamen we erachter dat er achter die boom een huis vol ellende schuilgaat. Vervuiling, verwaarlozing, brandgevaarlijke situatie. Kortom, hier MOET actie op volgen.

De Burgemeester gaf meermaals aan dat ze heel blij was dat ik haar ingeseind had, nu kan de nodige actie worden ondernomen, de juiste hulpverlening worden gestart. Dít is waarom ik boa ben geworden! Om oog te hebben voor de maatschappij! “Waakzaam en Dienstbaar” geldt niet alleen voor politie, maar zeker ook voor de boa! We zijn er 3 ½ uur mee bezig geweest, maar wat een voldoening geeft me dit! En die boom? Die is teruggebracht tot acceptabele proporties en zal nog vele jaren meegaan!

Meer lezen?

Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.

Juridische diensten

Voor het uitbesteden van uw handhavingsdossiers, gedegen juridisch advies, inhuur van interim handhavingsjuristen, opstellen van uitvoerbaar handhavingsbeleid, aanpak van adreskwaliteit, verbetering van recreatieterreinen en projecten is MB-ALL uw partner.