Week van de Veiligheid 2020: thema weerbaarheid

Dit jaar staat de Week van de Veiligheid in het teken van weerbaarheid. De laatste jaren hoor je steeds meer over Cybercriminaliteit en wat je kan doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Toch staat bij veel gemeenten en ondernemers de aanpak van cybercriminaliteit nog in de kinderschoenen. Hoe kunnen ondernemers en inwoners weerstand bieden tegen deze vorm van criminaliteit? Kun je je preventief hierop voorbereiden? Welke rol kan de gemeente hierin spelen?

Best practices 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van cyberveiligheid voor zowel de G4 als de G40-steden.  Met dit geld heeft onder andere de gemeente Leeuwarden een Cyber-to-go roadshow georganiseerd om ondernemers, verenigingen en burgers bewust te maken van digitale dreigingen. De gemeente Breda kent een uitgebreid bewonersnetwerk en zet dit in om bewoners bewust te maken van de gevaren van cybercrime. Gemeenten willen en kunnen van elkaar leren hoe zij bepaalde problematiek kunnen oppakken. Zeker nu het relatief nieuwe fenomeen cyberveiligheid haar intrede doet, willen gemeenten graag weten wat wel en niet werkt.   

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) speelt hierin een belangrijke rol. Op 13 oktober 2020 organiseerde het CCV daarom een webinar over Cyberveiligheid. 

Rol van de gemeente 

Gemeenten wordt geadviseerd om in de aanpak van cybercrime een drietal zaken op orde te krijgen:  

 • Zorg ervoor dat de eigen organisatie weerbaar is tegen cybercriminaliteit 
  Dit geldt voor zowel het ICT-systeem als bewustwording onder de medewerkers.  
 • Wees voorbereid op een crisis 
  Richt met behulp van een draaiboek de organisatie goed in en oefen met het lokaal crisisteam.  
 • Neem preventieve maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen 
  Organiseer voor bijvoorbeeld de ouderen in onze samenleving sessies om de bewustwording onder deze kwetsbare groep te vergroten. 

   

  Reikwijdte van cybercriminaliteit 

  • Het aantal aangiften van onder andere online fraude is de afgelopen jaren fors gestegen. Het is goed dat de overheid het thema Cybercrime geprioriteerd heeft en de verantwoordelijkheid neemt voor haar ondernemers en inwoners. Het thema Cybercrime is bij uitstek een thema dat zich niet beperkt tot de grenzen van de gemeente. Zoek daarom de samenwerking regionaal of zelfs landelijk. Maak gebruik van elkaars ervaringen en deel best practices. 
  • Het CCV maakte in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een praktisch overzicht over de reikwijdte van cybercriminaliteit. Gebruik dit overzicht vooral als handvat om focus aan te brengen in de aanpak. Benieuwd naar wat MB-ALL hierin kan betekenen. Neem dan gerust contact op.  

  Meer lezen?

  Hier lees je onze andere artikelen op het gebied van handhaving van veiligheid en leefbaarheid.