Skip to main content
Beleid en adviesJuridischWhitepapers

Whitepaper: Sluiting drugspanden

Door 18 april 2020augustus 19th, 2021Geen reacties

Een burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Dit gebeurt op basis van de beleidsregel artikel 13b van de Opiumwet. De vraag is nu, kan een burgemeester een andere beslissing nemen, gelet op de Covid-19 uitbraak?

Hennepplantages of handelshoeveelheden drugs hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties voor omwonenden. Stank- en geluidsoverlast, brandgevaar, ripdeals, inbraak zijn vaak negatieve bijkomstigheden, die kunnen leiden tot het constateren van een hennepkwekerij of het bereiden van harddrugs of verkoop van beiden. Met het sluiten van een drugspand of lab wordt een einde gemaakt aan een strijdige en vaak gevaarlijke situatie en wordt vooral de verstoring van de openbare orde hersteld.

MB-ALL neemt in dit onderwerp geen standpunt over het wel of niet toestaan van de besproken methode.

Dit whitepaper is geschreven ten tijde van steeds wijzigende maatregelen en variabelen die handhaving van de openbare orde nog complexer maakte dan ‘normaal’. Met de verspreiding van deze whitepaper hebben we een discussie op gang gebracht en bijgedragen aan veiligheid en leefbaarheid in Nederland. Door gemeenten en gelieerde ketenpartners te informeren over de mogelijkheden.