Wat is nu precies een Wicked Problem? Bekijk er onderstaande video over, mogelijk herkent u zaken die erg veel tijd energie en frustratie kosten.

Gemeenten in Nederland hebben een grote rol in de strijd tegen mensenhandel. De aanpak rondom mensenhandel wordt ook wel gezien als ‘Wicked Problem’. Er zijn veel partijen, die vanuit de verschillende domeinen, op verschillende niveaus, met soms botsende of tegenstrijdige belangen, samen moeten werken aan een probleem dat soms bij de start nog niet gedefinieerd is - en het belang ervan nog niet bij iedereen prioriteit heeft –

Workshop

Ook de borging van de gezamenlijke verantwoordelijkheid op het thema mensenhandel binnen de gemeenten en verschillende afdelingen binnen een gemeente is vaak complex; wie/welke afdeling zijn er betrokken bij dit fenomeen, hoe staan deze afdelingen of personen met elkaar in verbindingen, welke verantwoordelijkheid heeft wie en is iedereen op de juiste wijze gepositioneerd. MB-ALL heeft o.a. met deze workshop een mooie bijdrage kunnen leveren aan de voorbereiding voor een werk sessie bij een gemeente rondom het thema mensenhandel.

 

MB-ALL ziet meerwaarde in ketenoverstijgend samenwerken. Met deze workshop zien we mogelijkheden om verschillende partijen aan tafel te krijgen. Dialoog te starten, problemen te voorkomen in de samenwerking of communicatie. Daarom willen we de workshop gebruiken als instrument om ketenoverstijgende samenwerking aan te moedigen en waar mogelijk aan te zwengelen.


Over Dity

Gedreven, vasthoudend en denkt in kansen

Van nature een netwerker en onderhoudt het uitgebreide netwerk met veel plezier en toewijding. Dity is een bedreven en integere samenwerkingspartner. Ze is een bruggenbouwer voor en tussen alle betrokken veiligheidspartners. Het bieden van regie binnen complexe vraagstukken en projecten en het bijdragen aan de groei en continue ontwikkeling van de organisatie, zijn haar grootste drijfveren. Strategisch ontwikkelen van beleid binnen de organisatie geeft haar energie.

Dity

Adviseur Veiligheid - Wicked Problems