Per 1 januari 2021 is de Huisvestingswet 2014 aangepast. Zie het staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Collega’s en klanten van MB-ALL hebben regelmatig te maken met vragen omtrent Airbnb of gewone B&B’s. In bepaalde kustgemeenten zijn er vragen van eigenaren die hun woningen puur recreatief gebruiken of als zodanig verhuren. De wetswijziging die eerder dit jaar van kracht werd maakt het mogelijk om een vergunning- en registratieplicht op te leggen aan toeristische verhuur van woonruimte. Bepaalde onderdelen uit de wet moeten worden opgenomen in de plaatselijke (Huisvestings)verordening om toegepast te kunnen worden en daar kan MB-ALL natuurlijk bij helpen.

Lees ook de blog die collega Milou Vrij eerder schreef over toeristische verhuur en de Huisvestingswet 2014.