Woonoverlast

Aanpak woonoverlast

Gemeenten en woningbouwcorporaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het creëren van een optimaal woongenot. Om het woongenot te optimaliseren wordt gemeenten aangeraden om de regie te voeren op de aanpak van woonoverlast. Samenwerking met integrale partners (zoals woningbouwcorporaties, wijkagenten, BOA’s, lokaal maatschappelijk werk en de GGD) is hierbij essentieel.

Binnen de aanpak van woonoverlast zijn nieuwe ontwikkelingen door de inwerkingtreding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Wet aanpak woonoverlast. Beiden wetten geven gemeenten de mogelijkheid om extra bevoegdheden te implementeren om woonoverlast effectiever aan te pakken.

Uw partner bij de bestrijding van woonoverlast

Als expert in handhaving van veiligheid en leefbaarheid kan MB-ALL u ondersteunen bij de aanpak van woonoverlast. Onze integrale dienstverlening op het gebied van toezicht en handhaving maken maatwerk voor uw gemeente mogelijk. Wij helpen u onder andere graag met:

  • Optreden als sparringpartner / als meelezer van uw beleidsstukken;
  • Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving;
  • Organiseren van werkateliers voor regisseurs of andere stakeholders om opgedane kennis uit te wisselen;
  • Beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van een actieplan aanpak woonoverlast of een convenant gegevensuitwisseling;
  • Begeleiden en coachen van regisseurs of andere gemeentelijke stakeholders;
  • Bestuurlijke handhaving / Juridische afwikkeling casuïstiek;
  • Inzet van (wijk)toezicht.

Bent u benieuwd naar onze project- en detacheringsoplossingen? Maak dan een afspraak met onze manager detachering voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Gerelateerde artikelen:
Woonoverlast: hoe nu verder?
Sneller schakelen met ketenpartners door een integrale aanpak van woonoverlast

Meer informatie of een afspraak:

Jeroen Lugtmeyer

Jeroen Lugtmeyer

Manager Detachering

T. 0346 - 58 30 70
M. 06 – 57 39 51 52
E. l.lugtmeyer@mball.nl